Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νέα και ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το Πράσινο Ταμείο ερευνητικού έργου με τίτλο: «Η Χλωρίδα της Ελλάδας (The Flora of Greece project)», η Ελληνική...
Αγαπητά μέλη και φίλοι της Ελληνικής Εταιρείας ΕθνοφαρμακολογίαςΈχω την τιμή και την χαρά να σας ενημερώσω και να σας προσκαλέσω στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο...
Το Φινλανδικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Luomus, είναι ένα ανεξάρτητο ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι και αποτελεί το εθνικό μουσείο φυσικής ιστορίας της Φινλανδίας. Το Luomus...
Κατά τη διάρκεια του 17ου Συνεδρίου της OPTIMA (XXVII OPTIMA Meeting) που πραγματοποιήθηκε από τις 20-23 Σεπτεμβρίου 2023 στις πόλεις Erice και Palermo της Σικελίας...
Αγαπητοί συνάδελφοι, Αναζητούμε υποψήφιους για μια θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στην ομάδα συντονισμού GLORIA στη Βιέννη. Η θέση είναι για 30 ώρες την εβδομάδα, για 3...
Εθνικόν και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιον ΑθηνώνΤμήμα Βιολογίας, Τομέας Βοτανικής, Εργαστήριο Γενικής ΒοτανικήςΑθήνα, 5 Ιουνίου 2023ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΞαναβρέθηκε μετά από 61 χρόνια η Consolida...

Ελληνική Βοτανική Εταιρεία

Tulipa orphanidea Heldr. (φωτ. Κατερίνα Γούλα)
Η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία (ΕΒΕ) ιδρύθηκε ως επιστημονικό σωματείο το 1980 με σκοπό την την προώθηση της βοτανικής έρευνας στην Ελλάδα, την προαγωγή όλων των τομέων της βοτανικής επιστήμης καθώς και της προστασίας του φυτικού πλούτου της Ελλάδας. Στο λογότυπό της ΕΒΕ απεικονίζεται η κεφαλή του Θεόφραστου (371-286 π.Χ.), του ιδρυτή της Επιστήμης των Φυτών.Περισσότερα...
Λογότυπο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

Φωτογραφίες από την ελληνική χλωρίδα

Limonium cornarianum Kypriot. & R. Artelari
Lutzia cretica (L.) Greuter & Burdet
Medicago arborea L. subsp. strasseri (Greuter, Matthäs & Risse) Sobr.-Vest. & Ceresuela
Silene integripetala Bory & Chaub. subsp. greuteri (Phitos) Akeroyd
Solenopsis minuta (L.) C. Presl subsp. annua Greuter, Matthäs & Risse
Verbascum arcturus L.
Viola scorpiuroides Coss.
Woodwardia radicans (L.) Sm.
Lilium chalcedonicum L.
Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y. P. Guo
Paeonia clusii Stern
Rhododendron luteum Sweet
Stachys palustris L.
Tetraena alba (L. F.) Beier & Thulin
Ajuga piskoi Degen & Bald.
Αλπικό λιβάδι με (Alpine meadow with ) Lilium albanicum
Alyssum lesbiacum (P. Candargy) Rech. f.
Arenaria leucadia Phitos & Strid.
Centaurea chrysocephala Phitos & T. Georgiadis.
Convolvulus boissieri Steud. subsp. parnassicus (Boiss. & Orph.) Kuzmanov.
Crocus biflorus Mill. subsp. nubigena (Herb.) B. Mathew.
Crocus cvijikii Košanin.
Crocus robertianus C.D. Brickell.
Cyclamen persicum Mill.
Dianthus haematocalyx Boiss. & Heldr. subsp. ventricosus Maire & Petitm.
Epipogium aphyllum Sw.
Χωράφι με (Field with) Tulipa agenensis
Fritillaria drenovskii Degen & Stoj.
Fritillaria obliqua Ker-Grawl.
Fritillaria thessala (Boiss.) Kamari subsp. ionica (Halácsy) Kamari.
Gentiana cruciata L.
Himantoglossum comperianum (Steven) P. Delforge.
Iris orientalis Mill.
Jankea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Lilium albanicum Griseb.
Lilium martagon L.
Narcissus poeticus L.
Narthecium scardicum Košanin.
Omphalodes luciliae Boiss.
Onobrychis aliacmonia Rech. f.
Ophrys insectifera L.
Pedicularis olympica Boiss.
Potentilla speciosa Willd.
Ramonda nathaliae Pančić & Petrović.
Ranunculus cacuminis Strid & Papan.
Rhododendron luteum Sweet.
Saxifraga paniculata Mill.
Viscaria asterias (Griseb.) Frajman.
Thymus hartvigii R. Morales subsp. hartvigii.
Tulipa orphanidea Boiss. ex Heldr.
Tulipa undulatifolia Boiss.
Viola delphinantha Boiss.
Viola doerfleri Degen.
Centaurea lancifolia Spreng.
Centaurea baldaccii Bald.
Myosotis solange Greuter & Zaffran
Nepeta sphaciotica P.H. Davis
Ranunculus radinotrichus Greuter & Strid
Campanula spatulata Sm. subsp. filicaulis (Halácsy) Phitos
Colchicum macrophyllum B.L. Burtt
Crepis sibthorpiana Boiss. & Heldr.
Ebenus cretica L.
Horstrissea dolinicola Greuter, P. Gerstberger & B. Egli
Campanula celsii A. DC.
Centaurea pseudocadmea Wagenitz.
Colchicum cupanii Guss.
Convolvulus oleifolius Desr.
Crocus laevigatus Bory & Chaub.
Dianthus tymphresteus (Boiss. & Spruner) Boiss.
Dianthus myrtinervius Griseb. subsp. caespitosus Strid & Papan.
Eryngium maritimum L.
Euphorbia paralias L.
Fritillaria euboeica Rix.
Fritillaria obliqua Ker-Gawl. subsp. tuntasia (Halácsy) Kamari
Gentiana lutea L.
Lilium candidum L.
Lilium chalcedonicum L.
Lomelosia argentea (L.) Greuter & Burdet
Lomelosia argentea (L.) Greuter & Burdet
Clinopodium taygeteum (P.H. Davis) Bräuchler
Onosma graeca Boiss.
Onosma stridii Teppner.
Ophrys tenthredinifera Willd.
Pancratium maritimum L.
Polycarpon tetraphyllum (L.) L.
Silene sartorii Boiss. & Heldr.
Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawl. ex Spreng.
Teucrium montanum L. subsp. helianthemoides (Adamović) Baden.
Tulipa goulimyi Sealy & Turrill.
Tulipa undilatifolia Boiss.
Verbena supina L.
Veronica oetaea Gustavsson
Crocus fleischeri J. Gay
Crocus biflorus Mill. subsp. nubigena (Herb.) B. Mathew
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb.
Crocus goulimyi Turrill
Crocus hadriaticus Herb.
Crocus nivalis Bory & Chaub.
Crocus oreocreticus B.L. Burtt
Crocus veluchensis Herb.
Anchusa undulata L. subsp. sartorii (Guşul) Selvi & Bigazzi.
Anchusa undulata L. subsp. sartorii (Guşul) Selvi & Bigazzi.
Anchusa undulata L. subsp. sartorii (Guşul) Selvi & Bigazzi.
Anchusa undulata L. subsp. sartorii (Guşul) Selvi & Bigazzi.
Aristolochia cretica Lam.
Arum dioscoridis Sm.
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
Campanula carpatha Halácsy
Campanula lyrata Lam.
Castanea sativa Mill.
Centaurea aegialophila Wagenitz
Crithmum maritimum L.
Cyclamen hederifolium Sol. ex Aiton
Cymbalaria microcalyx (Boiss.) Wettst. subsp. dodekanese Greuter
Leontice leontopetalum L.
Limodorum abortivum (L.) Sw.
Leontice leontopetalum L. subsp. leontopetalum
Lomelosia hymettia (Boiss. & Spruner) Greuter & Burdet
Muscari pulchellum Heldr. & Sartori ex Boiss. subsp. pulchellum
Nepeta argolica Bory & Chaub. subsp. argolica
Ophrys ferrum-equinum Desf. subsp. ferrum-equinum
Silene apetala Willd.
Silene gallica L.
Silene pentelica Boiss.
Styrax officinalis L.
Trigonella cariensis Boiss.
Verbascum boissieri (Boiss.) Kuntze.
Verbascum delphicum Boiss. & Heldr.
Verbascum pentelicum Murb.
Verbascum pentelicum Murb.
Viola hymettia Boiss. & Heldr.
Μικτό δάσος (Mixed forest of) Abies alba και (and) Fagus orientalis
Αρτίβλαστα (seedlings) Abies alba
Aesculus hippocastanum L.
Pinus halepenis Mill.
Pinus brutia Ten.
Cytinus hypocistis (L.) L.
Αρτίβλαστα (seedlings) Crithmum maritimum
Φρύγανα - Ελαφόνησος (Phrygana – Elafonisos)
Abies borisii-regis Mattf.
Euphorbia dendroides L.
Juniperus macrocarpa Sm.
Juniperus macrocarpa Sm.
Pistacia lentiscus L.
Φοινικόδασος Πρέβελης (Palm beach of Preveli)
Quercus ilex L.
Quercus coccifera L.
Pistacia lentiscus L.
Pancratium maritimum L.
Abies cephalonica Loudon
Abies cephalonica Loudon
Arbutus unedo L.
Μικτό δάσος (Mixed forest of) Castanea sativa και (and) Abies cephalonica
Cercis siliquastrum L.
Cotinus coggygria Scop.
Erica arborea L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Juniperus drupaceae Labill.
Pinus brutia Ten.
Pinus halepensis Mill.
Quercus frainetto Ten.
Acantholimon graecum F.K. Mey.
Allium phthioticum Boiss. & Heldr.
Alyssum tenium Halácsy.
Ammophila arenaria (L.) Link
Anacaptis pyramidalis (L.) Rich.
Anemone pavonina Lam.
Campanula drabifolia Sm.
Haberlea rhodopensis Friv.
Haberlea rhodopensis Friv.
Haberlea rhodopensis Friv.
Haberlea rhodopensis Friv.
Aethionema retsina Phitos & Snogerup
Galanthus ikariae Baker
Galanthus ikariae Baker
Helichrysum heldreichii Boiss.
Onosma kaheirei Teppner
Paeonia parnassica Tzanoud.
Scorzonera scyria M.A. Gust & Snogerup
Scorzonera scyria M.A. Gust & Snogerup
Allium hirtovaginatum Kunth.
Allium hymettium Boiss. & Heldr.
Carduus euboicus Franco.
Carduus euboicus Franco.
Carduus euboicus Franco.
Centaurea hymettia Kit Tan, Zografidis & Bancheva.
Centaurea hymettia Kit Tan, Zografidis & Bancheva.
Centaurea hymettia Kit Tan, Zografidis & Bancheva.
Centaurea hymettia Kit Tan, Zografidis & Bancheva.
Consolida tenuissima (Sm.) Soó.
Crocus flavus Weston subsp. atticus Kit Tan, Zografidis & Mermygkas.
Crocus flavus Weston subsp. atticus Kit Tan, Zografidis & Mermygkas.
Crocus flavus Weston subsp. atticus Kit Tan, Zografidis & Mermygkas.
Dianthus diffusus Sm.
Dianthus diffusus Sm.
Ebenus sibthorpii DC.
Ebenus sibthorpii DC.
Ebenus sibthorpii DC.
Echinops graecus Mill.
Echinops graecus Mill.
Echium plantagineum L.
Euphorbia characias L.
Frankenia hirsuta L.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker subsp. rhodocanakis
Glaucium flavum Crantz
Iris attica Boiss. & Heldr.
Lactuca tuberosa Jacq.

Καλωσήρθατε στον ιστοχώρο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (ΕΒΕ)!