Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαδικτυακό Σεμινάριο - Πρότυπα ποικιλότητας της Χλωρίδας της Ελλάδας - εφαρμογές με την γλώσσα προγραμματισμού R

Submitted by hbsadmin on

Το Δ.Σ. της Ε.Β.Ε. σας ενημερώνει ότι εξαιτίας των περιορισμών που βρίσκονται σε ισχύ λόγω της πανδημίας COVID-19, σκοπεύει να διοργανώσει διαδικτυακά το φθινόπωρο (Οκτώβριο ή Νοέμβριο) το σεμινάριο με τίτλο: «Πρότυπα ποικιλότητας της Χλωρίδας της Ελλάδας- εφαρμογές με την γλώσσα προγραμματισμού R». Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 4 ημέρες και απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες ή/και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα πρότυπα κατανομής των φυτικών ειδών στον χώρο και τον χρόνο και τους παράγοντες από τους οποίους επηρεάζονται. Είναι επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη η γνώση της γλώσσας ελεύθερου προγραμματισμού R. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mpanitsa@upatras.gr & kkougiou@aua.gr. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο είναι διαθέσιμες στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Β.Ε.
Ο Πρόεδρος
Καθηγητής Παναγιώτης Διον. Δημόπουλος
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τίτλος Σεμιναρίου

Πρότυπα ποικιλότητας της Χλωρίδας της Ελλάδας - εφαρμογές με την γλώσσα προγραμματισμού R [Diversity patterns of the Flora of Greece with applications in R]

 • Διδάσκοντες: Δρ. Κώστας Κουγιουμουτζής, Δρ. Ελπίδα Καραδήμου, Δρ. Δάνης Κυζιρίδης, Καθ. Π. Δημόπουλος
 • Τοποθεσία: Αθήνα
 • Χρονική διάρκεια: 4 ημέρες
 • Ημερομηνία διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί σύντομα
 • Κόστος: 100 ευρώ
 • Αριθμός συμμετεχόντων: έως 15 άτομα

Website σεμιναρίου: https://github.com/kostask84/HBS-Seminar-2020

Σε ποιους απευθύνεται

Κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες ή/και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα πρότυπα κατανομής των φυτικών ειδών στον χώρο και τον χρόνο και τους παράγοντες από τους οποίους επηρεάζονται. Είναι επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη η γνώση της γλώσσας ελεύθερου προγραμματισμού R (π.χ., εγκατάσταση και φόρτωση βιβλιοθηκών, εισαγωγή αρχείων/δεδομένων).

Επισκόπηση του σεμιναρίου

Λαμβάνοντας υπόψη α) ότι η διαθεσιμότητα βιοτικών και αβιοτικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας έχει αυξηθεί δραστικά την τελευταία δεκαετία, μέσω της ενσωμάτωσης δεδομένων από ερμπάρια (herbaria) και Μουσεία Φυσικής ιστορίας, καθώς και μέσω δεδομένων της επιστήμης των πολιτών (citizen science) και β) ότι η δυναμική αυτών των δεδομένων παρότι σημαντική, παραμένει προς το παρόν σχετικά αναξιοποίητη, οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν τη δυνατότητα:

 1. να εξοικειωθούν, να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν ελεύθερα προσβάσιμες διαδικτυακές βάσεις δεδομένων (π.χ., GBIF, WorldClim, PaleoClim, TRY – data mining, cleaning and exploration)
 2. να εξοικειωθούν με τη χρήση χωρικών δεδομένων
 3. να εκτιμήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τα πρότυπα της ταξινομικής, φυλογενετικής και λειτουργικής φυτικής ποικιλότητας
 4. να αξιολογήσουν το καθεστώς κινδύνου εξαφάνισης φυτικών ειδών σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN
 5. να αποτυπώσουν τα αποτελέσματα των αναλύσεών τους γραφικά, δημιουργώντας εικόνες και γραφήματα για πιθανές επιστημονικές δημοσιεύσεις
Σημειώσεις:
 1. Κατά την πρώτη ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τη χρήση της ελεύθερης γλώσσας προγραμματισμού R (εγκατάσταση και χρήση της R και του R-Studio, εγκατάσταση και φόρτωση βιβλιοθηκών, εισαγωγή/εξαγωγή αρχείων και δεδομένων, βασικές στατιστικές αναλύσεις)
 2. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης.