Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία

Στόχοι

Σκοπός της Ε.Β.Ε. (σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας) είναι:

 • η προαγωγή όλων των τομέων της βοτανικής επιστήμης
 • η προώθηση της βοτανικής έρευνας στην Ελλάδα
 • η προστασία του φυτικού πλούτου της Ελλάδας
 • η προβολή των επιτευγμάτων της ελληνικής βοτανικής έρευνας

Ιστορία

Η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία (Ε.Β.Ε.) ιδρύθηκε ως επιστημονικό σωματείο το 1980 με έδρα την Αθήνα (Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Στο λογότυπο της Ε.Β.Ε. απεικονίζεται η κεφαλή του Θεόφραστου (371-286 π.Χ.), ιδρυτή της Επιστήμης των Φυτών. Η Εταιρεία αριθμεί περισσότερα από 200 μέλη.

Στη διάρκεια της πρώτης περιόδου λειτουργίας της Ε.Β.Ε. (1980-1985) πραγματοποιήθηκαν 4 Επιστημονικά Συμπόσια σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας (Πάτρα 1981, Αθήνα 1982, Θεσσαλονίκη 1983, 1985). Η περίοδος λειτουργίας της Ε.Β.Ε. μετά το 1993 και μέχρι το 2019 χαρακτηρίζεται από τη διεξαγωγή ενός Επιστημονικού Συνεδρίου ανά περίπου 2 χρόνια σε διάφορες πόλεις (Δελφοί 1994, Παραλίμνι - Κύπρος 1996, Αλεξανδρούπολη 1998, Πάτρα 2000, Αργοστόλι 2002, Ιωάννινα 2005, Αθήνα 2009, Ρέθυμνο 2011, Θεσσαλονίκη 2013, Πάτρα 2015). Το επόμενο συνέδριο έγινε το 2021 διαδικτυακά.

Η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία είναι μέλος της IUCN (International Union for Conservation of Nature).

Διοικητικά Συμβούλια της Ε.Β.Ε. (1980-2025)

 

Πρόεδρος

Γεν. Γραμματέας

Ταμίας

Μέλος

Μέλος

1980-1984

Κ. Μητράκος

Δ. Φοίτος

Κ. Αναγνωστίδης

Ι. Τσέκος

Δ. Δανιηλίδης

1984-1987

Ι. Τσέκος

Ε. Κουκόλη

Σ. Χαριτωνίδης

Δ. Μπαμπαλώνας

Δ. Δανιηλίδης

1987-1993

Σ. Χαριτωνίδης

    

1993-1996

Ε. Π. Ελευθερίου

Δ. Μπαμπαλώνας 

Μ. Μουστάκας

Σ. Διαμαντόγλου

Α. Οικονόμου-Αμίλλη

1996-1999

Ε. Π. Ελευθερίου

Δ. Μπαμπαλώνας 

Μ. Μουστάκας

Γ. Καμάρη

Δ. Τζανουδάκης

1999-2002

Γ. Καμάρη

Θ. Γεωργιάδης

Ι. Μανέτας

Π. Αποστολάκος

Λ. Συμεωνίδης

2002-2006

Γ. Καμάρη

Γ. Ψαράς

Ι. Μανέτας

Π. Αποστολάκος

Λ. Συμεωνίδης

2006-2010

Π. Δ. Δημόπουλος

Θ. Κωνσταντινίδης

Γ. Καμάρη

Σ. Κοκκίνη

Σ. Ριζοπούλου

2010-2013

Κ. Α. Θάνος

Γ. Ιατρού

Ι. Μπαζός

Π. Δ. Δημόπουλος

Γ. Καμάρη

2013-2016

Κ. Α. Θάνος

Π. Δ. Δημόπουλος

Ι. Μπαζός

Σ. Κοκκίνη

Κ. Κουτσοβούλου

2016-2019

Π. Δ. Δημόπουλος

Μ. Πανίτσα

Ι. Μπαζός

Σ. Κοκκίνη

Κ. Κουτσοβούλου

2019-2022

Π. Δ. Δημόπουλος

Μ. Πανίτσα

Ι. Μπαζός

Ι. Τσιριπίδης

Κ. Κουγιουμουτζής

2022-2025

Ι. Τσιριπίδης

Π. Δ. Δημόπουλος

Ι. Μπαζός

Μ. Πανίτσα

Π. Τρίγκας

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΒΕ (2022-2025),

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (2022-2025), όπως προέκυψε από τις εκλογές που διεξήχθησαν την 19η Ιουλίου 2022 και συγκροτήθηκε σε σώμα την 21η Ιουλίου 2022, έχει την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος
 • Ιωάννης Τσιριπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, tsiripidatbio [dot] auth [dot] gr
Γραμματέας
 • Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, pdimopoulosatupatras [dot] gr
Tαμίας
 • Ιωάννης Μπαζός, ΕΔΙΠ, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ibazosatbiol [dot] uoa [dot] gr
Mέλη
 • Μαρία Πανίτσα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, mpanitsaatupatras [dot] gr
 • Παναγιώτης Τρίγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, trigasataua [dot] gr
Αναπληρωματικά Μέλη
 • Θεοφάνης Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Κωνσταντίνος Κουγιουμουτζής, Διδάκτορας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Καταστατικό της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

 • The current statute of the Hellenic Botanical Society (pdf file in Greek only).
 • The first statute of the Hellenic Botanical Society (pdf file in Greek only).
 • The second statute of the Hellenic Botanical Society (pdf file in Greek only).

Εγγραφές Μελών

Για να γίνετε μέλος της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, θα πρέπει να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής μέλους (.docx ή .pdf) και να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας.

Στη συνέχεια αποστείλετε την αίτηση και το βιογραφικό σας

 • είτε ταχυδρομικά στον Γραμματέα της ΕΒΕ (Παναγιώτη Δημόπουλο, Καθηγητή, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 26504 Ρίο)
 • είτε ηλεκτρονικά, με μήνυμα στη διεύθυνση pdimopoulosatupatras [dot] gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στις διευθύνσεις ibazosatbiol [dot] uoa [dot] gr και tsiripidatbio [dot] auth [dot] gr.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (Άρθρο 4 του Καταστατικού)

Μέλη της Βοτανικής Εταιρείας γίνονται επιστήμονες, ημεδαποί και αλλοδαποί, πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που εργάζονται σε βοτανικά εργαστήρια ή ινστιτούτα ή ομοειδή ερευνητικά ή εκπαιδευτικά κέντρα και απασχολούνται ενεργά και αποδεδειγμένα με θέματα της βοτανικής επιστήμης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Άρθρο 5 του Καταστατικού)
 • Τα υποψήφια μέλη υποβάλλουν αίτηση εγγραφής προς το Δ.Σ. στην οποία περιλαμβάνουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, έτος γέννησης, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας), στοιχεία της επιστημονικής τους δραστηριότητας τα οποία να αποδεικνύουν την απασχόλησή τους με τη βοτανική επιστήμη (Ίδρυμα και Εργαστήριο στο οποίο εργάζονται, ιδιότητα, πρόσφατες δημοσιεύσεις, κτλ), και δήλωση για την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας.
 • Τα υποψήφια μέλη πρέπει να αναφέρουν το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο από το οποίο αποφοίτησαν, το έτος απόκτησης πτυχίου, καθώς και τον τίτλο της διδακτορικής τους διατριβής, εάν κατέχουν, το Πανεπιστήμιο που απένειμε το διδακτορικό και το έτος κτήσης του.
 • Το Δ.Σ. γνωστοποιεί εγγράφως στους υποψηφίους την απόφαση του για την εγγραφή τους ή μη και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γ.Σ. κατάλογο των εγγραφέντων νέων μελών. Υποψήφιο μέλος, του οποίου η αίτηση εγγραφής απορρίπτεται από το Δ.Σ. μπορεί να προσφύγει στη Γ.Σ., η οποία αποφαίνεται τελεσίδικα. Κατά της εγγραφής μέλους χωρεί ένταση υποστηριζόμενη από 2 τουλάχιστον μέλη. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τη Γ.Σ. και είναι τελεσίδικη.

Συνδρομή Μελών

 • Η εφάπαξ εγγραφή για τα νέα μέλη είναι 10 ευρώ.
 • Η ετήσια συνδρομή είναι 10 ευρώ για όλα τα μέλη της ΕΒΕ.

Τα στοιχεία λογαριασμού για την καταβολή των εγγραφών και των συνδρομών είναι:
Τράπεζα Πειραιώς
ΙΒΑΝ: GR3301710090006009101656615

Μόλις κάνετε την κατάθεση, στέλνετε αντίγραφο του καταθετηρίου στο ibazosatbiol [dot] uoa [dot] gr.

Γίνε φίλος της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

Αν θέλετε να γίνετε φίλος της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας και να λαμβάνετε νέα και το newsletter, μπορείτε να στείλετε ένα e-mail με τα στοιχεία, την ιδιότητά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, στο ibazosatbiol [dot] uoa [dot] gr.