Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ερευνητικά προγράμματα

 • Red Data Book
 • Red Data Book
 • Vascular Plants Checklist of Greece (VPCG)


Ερευνητικά προγράμματα μελών της ΕΒΕ

 • ECOPLANTMED (2014-2015)
  Οικολογική χρήση ιθαγενών φυτών για περιβαλλοντική αποκατάσταση και αειφορική ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου
 • ForOpenForests(2012-2017)
  Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας
 • Ensuring the survival of endangered plants in the Mediterranean (2011-2014)
 • PLANT-NET CY (2010-2013)
  Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας
 • JUNICOAST (2009-2013)
  Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα)
 • Επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στα τοπικά ενδημικά φυτά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους (2009-2012)
 • SEMCLIMED (2006-2008)
  Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη Μεσογειακή χλωρίδα και δράσεις διατήρησης
 • CRETAPLANT (2004-2007)
  Πιλοτικό Δίκτυο Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στη Δυτική Κρήτη
 • ENSCONET (2004-2009)
  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διατήρησης Σπερμάτων Αυτοφυών Φυτών
 • GENMEDOC (2004-2006)
  Δίκτυο κέντρων διατήρησης γενετικού υλικού Μεσογειακής χλωρίδας στο χώρο MEDOCC
 • Πάρνωνας - Ταΰγετος (2004-2014)
  Αποκατάσταση δασών  Όρους Πάρνωνα και κατευθύνσεις διατήρησης Όρους Ταΰγετου στη Λακωνία
 • LIFE-Athos (2003-2006)
  Ανόρθωση των πρεμνοφυών δασών με Quercus frainetto (9280) και Quercus ilex (9340) σε υψηλά δάση