Δραστηριότητες

Συνέδρια

Φωτογραφίες από τα συνέδρια της ΕΒΕ

16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
11ο Συνέδριο ΕΒΕ, 2009 - 11th Conference of the HBS, 2009
4ο Συμπόσιο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 4th Symposium of the HBS
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 7th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
11ο Συνέδριο ΕΒΕ, 2009 - 11th Conference of the HBS, 2009
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
11ο Συνέδριο ΕΒΕ, 2009 - 11th Conference of the HBS, 2009
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
11ο Συνέδριο ΕΒΕ, 2009 - 11th Conference of the HBS, 2009
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
17ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «HELECOS-10 - Οικολογία και Διατήρηση της Φύσης: πρόοδος και προκλήσεις σε εποχή κρίσης»
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
13ο Συνέδριο ΕΒΕ, Θεσσαλονίκη, 2013 - 13th Conference of the HBS, Salonica, 2013
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
12ο Συνέδριο ΕΒΕ, Ρέθυμνο, 2011 - 12th Conference of the HBS, Rethymno, 2011
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
11ο Συνέδριο ΕΒΕ, 2009 - 11th Conference of the HBS, 2009
5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 5th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
11ο Συνέδριο ΕΒΕ, 2009 - 11th Conference of the HBS, 2009
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
11ο Συνέδριο ΕΒΕ, 2009 - 11th Conference of the HBS, 2009
13ο Συνέδριο ΕΒΕ, Θεσσαλονίκη, 2013 - 13th Conference of the HBS, Salonica, 2013
7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 7th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
4ο Συμπόσιο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 4th Symposium of the HBS
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
11ο Συνέδριο ΕΒΕ, 2009 - 11th Conference of the HBS, 2009
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
13ο Συνέδριο ΕΒΕ, Θεσσαλονίκη, 2013 - 13th Conference of the HBS, Salonica, 2013
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
17ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «HELECOS-10 - Οικολογία και Διατήρηση της Φύσης: πρόοδος και προκλήσεις σε εποχή κρίσης»
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
4ο Συμπόσιο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 4th Symposium of the HBS
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 7th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
11ο Συνέδριο ΕΒΕ, 2009 - 11th Conference of the HBS, 2009
7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 7th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
11ο Συνέδριο ΕΒΕ, 2009 - 11th Conference of the HBS, 2009
11ο Συνέδριο ΕΒΕ, 2009 - 11th Conference of the HBS, 2009
7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 7th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 9th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
4ο Συμπόσιο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 4th Symposium of the HBS
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
4ο Συμπόσιο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 4th Symposium of the HBS
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
11ο Συνέδριο ΕΒΕ, 2009 - 11th Conference of the HBS, 2009
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 6th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 5th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
13ο Συνέδριο ΕΒΕ, Θεσσαλονίκη, 2013 - 13th Conference of the HBS, Salonica, 2013
12ο Συνέδριο ΕΒΕ, Ρέθυμνο, 2011 - 12th Conference of the HBS, Rethymno, 2011
5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 5th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 6th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 6th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
13ο Συνέδριο ΕΒΕ, Θεσσαλονίκη, 2013 - 13th Conference of the HBS, Salonica, 2013
9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 9th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
11ο Συνέδριο ΕΒΕ, 2009 - 11th Conference of the HBS, 2009
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 7th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
11ο Συνέδριο ΕΒΕ, 2009 - 11th Conference of the HBS, 2009
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 5th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 5th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 9th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 9th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
13ο Συνέδριο ΕΒΕ, Θεσσαλονίκη, 2013 - 13th Conference of the HBS, Salonica, 2013
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
17ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «HELECOS-10 - Οικολογία και Διατήρηση της Φύσης: πρόοδος και προκλήσεις σε εποχή κρίσης»
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
11ο Συνέδριο ΕΒΕ, 2009 - 11th Conference of the HBS, 2009
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 6th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
12ο Συνέδριο ΕΒΕ, Ρέθυμνο, 2011 - 12th Conference of the HBS, Rethymno, 2011
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
11ο Συνέδριο ΕΒΕ, 2009 - 11th Conference of the HBS, 2009
5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 5th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
12ο Συνέδριο ΕΒΕ, Ρέθυμνο, 2011 - 12th Conference of the HBS, Rethymno, 2011
4ο Συμπόσιο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 4th Symposium of the HBS
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 9th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
17ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «HELECOS-10 - Οικολογία και Διατήρηση της Φύσης: πρόοδος και προκλήσεις σε εποχή κρίσης»
12ο Συνέδριο ΕΒΕ, Ρέθυμνο, 2011 - 12th Conference of the HBS, Rethymno, 2011
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
11ο Συνέδριο ΕΒΕ, 2009 - 11th Conference of the HBS, 2009
11ο Συνέδριο ΕΒΕ, 2009 - 11th Conference of the HBS, 2009
11ο Συνέδριο ΕΒΕ, 2009 - 11th Conference of the HBS, 2009
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
16ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 16th Conference of the HBS
9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 9th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
11ο Συνέδριο ΕΒΕ, 2009 - 11th Conference of the HBS, 2009
14ο Συνέδριο ΕΒΕ, Πάτρα, 2015 - 14th Conference of the HBS, Patras, 2015
12ο Συνέδριο ΕΒΕ, Ρέθυμνο, 2011 - 12th Conference of the HBS, Rethymno, 2011
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 9th Panhellenic Scientific Conference of the HBS
15ο Συνέδριο ΕΒΕ, Χανιά, 2017 - 15th Conference of the HBS, Chania, 2017
9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας - 9th Panhellenic Scientific Conference of the HBS