Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κατάλογος βοτανικών φωτογραφιών

ID Εικόνα Τίτλος Πηγή/Φωτογράφος
202 Haberlea rhodopensis Friv. Haberlea rhodopensis Friv. Α. Αλβανούδη
203 Haberlea rhodopensis Friv. Haberlea rhodopensis Friv. Α. Αλβανούδη
204 Haberlea rhodopensis Friv. Haberlea rhodopensis Friv. Α. Αλβανούδη
205 Haberlea rhodopensis Friv. Haberlea rhodopensis Friv. Α. Αλβανούδη
206 Aethionema retsina Phitos & Snogerup Aethionema retsina Phitos & Snogerup Αποστόλης Καλτσής
207 Galanthus ikariae Baker Galanthus ikariae Baker Αποστόλης Καλτσής
208 Galanthus ikariae Baker Galanthus ikariae Baker Αποστόλης Καλτσής
209 Helichrysum heldreichii Boiss. Helichrysum heldreichii Boiss. Αποστόλης Καλτσής
210 Onosma kaheirei Teppner Onosma kaheirei Teppner Αποστόλης Καλτσής
211 Paeonia parnassica Tzanoud. Paeonia parnassica Tzanoud. Αποστόλης Καλτσής
212 Scorzonera scyria M.A. Gust & Snogerup Scorzonera scyria M.A. Gust & Snogerup Αποστόλης Καλτσής
213 Scorzonera scyria M.A. Gust & Snogerup Scorzonera scyria M.A. Gust & Snogerup Αποστόλης Καλτσής
214 Allium hirtovaginatum Kunth. Allium hirtovaginatum Kunth. Άρης Ζωγραφίδης
215 Allium hymettium Boiss. & Heldr. Allium hymettium Boiss. & Heldr. Άρης Ζωγραφίδης
216 Carduus euboicus Franco. Carduus euboicus Franco. Άρης Ζωγραφίδης
217 Carduus euboicus Franco. Carduus euboicus Franco. Άρης Ζωγραφίδης
218 Carduus euboicus Franco. Carduus euboicus Franco. Άρης Ζωγραφίδης
219 Centaurea hymettia Kit Tan, Zografidis & Bancheva. Centaurea hymettia Kit Tan, Zografidis & Bancheva. Άρης Ζωγραφίδης
220 Centaurea hymettia Kit Tan, Zografidis & Bancheva. Centaurea hymettia Kit Tan, Zografidis & Bancheva. Άρης Ζωγραφίδης
221 Centaurea hymettia Kit Tan, Zografidis & Bancheva. Centaurea hymettia Kit Tan, Zografidis & Bancheva. Άρης Ζωγραφίδης
222 Centaurea hymettia Kit Tan, Zografidis & Bancheva. Centaurea hymettia Kit Tan, Zografidis & Bancheva. Άρης Ζωγραφίδης
223 Consolida tenuissima (Sm.) Soó. Consolida tenuissima (Sm.) Soó. Άρης Ζωγραφίδης
224 Crocus flavus Weston subsp. atticus Kit Tan, Zografidis & Mermygkas. Crocus flavus Weston subsp. atticus Kit Tan, Zografidis & Mermygkas. Άρης Ζωγραφίδης
225 Crocus flavus Weston subsp. atticus Kit Tan, Zografidis & Mermygkas. Crocus flavus Weston subsp. atticus Kit Tan, Zografidis & Mermygkas. Άρης Ζωγραφίδης
226 Crocus flavus Weston subsp. atticus Kit Tan, Zografidis & Mermygkas. Crocus flavus Weston subsp. atticus Kit Tan, Zografidis & Mermygkas. Άρης Ζωγραφίδης
227 Dianthus diffusus Sm. Dianthus diffusus Sm. Άρης Ζωγραφίδης
228 Dianthus diffusus Sm. Dianthus diffusus Sm. Άρης Ζωγραφίδης
229 Ebenus sibthorpii DC. Ebenus sibthorpii DC. Άρης Ζωγραφίδης
230 Ebenus sibthorpii DC. Ebenus sibthorpii DC. Άρης Ζωγραφίδης
231 Ebenus sibthorpii DC. Ebenus sibthorpii DC. Άρης Ζωγραφίδης
232 Echinops graecus Mill. Echinops graecus Mill. Άρης Ζωγραφίδης
233 Echinops graecus Mill. Echinops graecus Mill. Άρης Ζωγραφίδης
234 Echium plantagineum L. Echium plantagineum L. Άρης Ζωγραφίδης
235 Euphorbia characias L. Euphorbia characias L. Άρης Ζωγραφίδης
236 Frankenia hirsuta L. Frankenia hirsuta L. Άρης Ζωγραφίδης
237 Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker subsp. rhodocanakis Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker subsp. rhodocanakis Άρης Ζωγραφίδης
238 Glaucium flavum Crantz Glaucium flavum Crantz Άρης Ζωγραφίδης
239 Iris attica Boiss. & Heldr. Iris attica Boiss. & Heldr. Άρης Ζωγραφίδης
240 Lactuca tuberosa Jacq. Lactuca tuberosa Jacq. Άρης Ζωγραφίδης
241 Leontice leontopetalum L. subsp. leontopetalum Leontice leontopetalum L. subsp. leontopetalum Άρης Ζωγραφίδης
242 Lomelosia hymettia (Boiss. & Spruner) Greuter & Burdet Lomelosia hymettia (Boiss. & Spruner) Greuter & Burdet Άρης Ζωγραφίδης
243 Muscari pulchellum Heldr. & Sartori ex Boiss. subsp. pulchellum Muscari pulchellum Heldr. & Sartori ex Boiss. subsp. pulchellum Άρης Ζωγραφίδης
244 Nepeta argolica Bory & Chaub. subsp. argolica Nepeta argolica Bory & Chaub. subsp. argolica Άρης Ζωγραφίδης
245 Ophrys ferrum-equinum Desf. subsp. ferrum-equinum Ophrys ferrum-equinum Desf. subsp. ferrum-equinum Άρης Ζωγραφίδης
246 Silene apetala Willd. Silene apetala Willd. Άρης Ζωγραφίδης
247 Silene gallica L. Silene gallica L. Άρης Ζωγραφίδης
248 Silene pentelica Boiss. Silene pentelica Boiss. Άρης Ζωγραφίδης
249 Styrax officinalis L. Styrax officinalis L. Άρης Ζωγραφίδης
250 Trigonella cariensis Boiss. Trigonella cariensis Boiss. Άρης Ζωγραφίδης
251 Verbascum boissieri (Boiss.) Kuntze. Verbascum boissieri (Boiss.) Kuntze. Άρης Ζωγραφίδης
252 Verbascum delphicum Boiss. & Heldr. Verbascum delphicum Boiss. & Heldr. Άρης Ζωγραφίδης
253 Verbascum pentelicum Murb. Verbascum pentelicum Murb. Άρης Ζωγραφίδης
254 Verbascum pentelicum Murb. Verbascum pentelicum Murb. Άρης Ζωγραφίδης
255 Viola hymettia Boiss. & Heldr. Viola hymettia Boiss. & Heldr. Άρης Ζωγραφίδης
256 Μικτό δάσος (Mixed forest of) Abies alba και (and) Fagus orientalis Μικτό δάσος (Mixed forest of) Abies alba και (and) Fagus orientalis Κώστας Θάνος
257 Αρτίβλαστα (seedlings) Abies alba Αρτίβλαστα (seedlings) Abies alba Κώστας Θάνος
258 Aesculus hippocastanum L. Aesculus hippocastanum L. Κώστας Θάνος
259 Pinus halepenis Mill. Pinus halepenis Mill. Κώστας Θάνος
260 Pinus brutia Ten. Pinus brutia Ten. Κώστας Θάνος
261 Cytinus hypocistis (L.) L. Cytinus hypocistis (L.) L. Κώστας Θάνος
262 Αρτίβλαστα (seedlings) Crithmum maritimum Αρτίβλαστα (seedlings) Crithmum maritimum Κώστας Θάνος
263 Φρύγανα - Ελαφόνησος (Phrygana – Elafonisos) Φρύγανα - Ελαφόνησος (Phrygana – Elafonisos) Κώστας Θάνος
264 Abies borisii-regis Mattf. Abies borisii-regis Mattf. Κώστας Θάνος
265 Euphorbia dendroides L. Euphorbia dendroides L. Κώστας Θάνος
266 Juniperus macrocarpa Sm. Juniperus macrocarpa Sm. Κώστας Θάνος
267 Juniperus macrocarpa Sm. Juniperus macrocarpa Sm. Κώστας Θάνος
268 Pistacia lentiscus L. Pistacia lentiscus L. Κώστας Θάνος
269 Φοινικόδασος Πρέβελης (Palm beach of Preveli) Φοινικόδασος Πρέβελης (Palm beach of Preveli) Κώστας Θάνος
270 Quercus ilex L. Quercus ilex L. Κώστας Θάνος
271 Quercus coccifera L. Quercus coccifera L. Κώστας Θάνος
272 Pistacia lentiscus L. Pistacia lentiscus L. Κώστας Θάνος
273 Pancratium maritimum L. Pancratium maritimum L. Κώστας Θάνος
274 Abies cephalonica Loudon Abies cephalonica Loudon Ευαγγελία Δασκαλάκου
275 Abies cephalonica Loudon Abies cephalonica Loudon Ευαγγελία Δασκαλάκου
276 Arbutus unedo L. Arbutus unedo L. Ευαγγελία Δασκαλάκου
277 Μικτό δάσος (Mixed forest of) Castanea sativa και (and) Abies cephalonica Μικτό δάσος (Mixed forest of) Castanea sativa και (and) Abies cephalonica Ευαγγελία Δασκαλάκου
278 Cercis siliquastrum L. Cercis siliquastrum L. Ευαγγελία Δασκαλάκου
279 Cotinus coggygria Scop. Cotinus coggygria Scop. Ευαγγελία Δασκαλάκου
280 Erica arborea L. Erica arborea L. Ευαγγελία Δασκαλάκου
281 Fagus sylvatica L. Fagus sylvatica L. Ευαγγελία Δασκαλάκου
282 Fagus sylvatica L. Fagus sylvatica L. Ευαγγελία Δασκαλάκου
283 Fagus sylvatica L. Fagus sylvatica L. Ευαγγελία Δασκαλάκου
284 Juniperus drupaceae Labill. Juniperus drupaceae Labill. Ευαγγελία Δασκαλάκου
285 Pinus brutia Ten. Pinus brutia Ten. Ευαγγελία Δασκαλάκου
286 Pinus halepensis Mill. Pinus halepensis Mill. Ευαγγελία Δασκαλάκου
287 Quercus frainetto Ten. Quercus frainetto Ten. Ευαγγελία Δασκαλάκου
288 Acantholimon graecum F.K. Mey. Acantholimon graecum F.K. Mey. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
289 Allium phthioticum Boiss. & Heldr. Allium phthioticum Boiss. & Heldr. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
290 Alyssum tenium Halácsy. Alyssum tenium Halácsy. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
291 Ammophila arenaria (L.) Link Ammophila arenaria (L.) Link Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
292 Anacaptis pyramidalis (L.) Rich. Anacaptis pyramidalis (L.) Rich. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
293 Anemone pavonina Lam. Anemone pavonina Lam. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
294 Campanula drabifolia Sm. Campanula drabifolia Sm. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
295 Campanula celsii A. DC. Campanula celsii A. DC. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
296 Centaurea pseudocadmea Wagenitz. Centaurea pseudocadmea Wagenitz. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
297 Colchicum cupanii Guss. Colchicum cupanii Guss. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
298 Convolvulus oleifolius Desr. Convolvulus oleifolius Desr. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
299 Crocus laevigatus Bory & Chaub. Crocus laevigatus Bory & Chaub. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
300 Dianthus tymphresteus (Boiss. & Spruner) Boiss. Dianthus tymphresteus (Boiss. & Spruner) Boiss. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
301 Dianthus myrtinervius Griseb. subsp. caespitosus Strid & Papan. Dianthus myrtinervius Griseb. subsp. caespitosus Strid & Papan. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
302 Eryngium maritimum L. Eryngium maritimum L. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
303 Euphorbia paralias L. Euphorbia paralias L. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
304 Fritillaria euboeica Rix. Fritillaria euboeica Rix. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
305 Fritillaria obliqua Ker-Gawl. subsp. tuntasia (Halácsy) Kamari Fritillaria obliqua Ker-Gawl. subsp. tuntasia (Halácsy) Kamari Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
306 Gentiana lutea L. Gentiana lutea L. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
307 Lilium candidum L. Lilium candidum L. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
308 Lilium chalcedonicum L. Lilium chalcedonicum L. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
309 Lomelosia argentea (L.) Greuter & Burdet Lomelosia argentea (L.) Greuter & Burdet Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
310 Lomelosia argentea (L.) Greuter & Burdet Lomelosia argentea (L.) Greuter & Burdet Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
311 Clinopodium taygeteum (P.H. Davis) Bräuchler Clinopodium taygeteum (P.H. Davis) Bräuchler Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
312 Onosma graeca Boiss. Onosma graeca Boiss. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
313 Onosma stridii Teppner. Onosma stridii Teppner. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
314 Ophrys tenthredinifera Willd. Ophrys tenthredinifera Willd. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
315 Pancratium maritimum L. Pancratium maritimum L. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
316 Polycarpon tetraphyllum (L.) L. Polycarpon tetraphyllum (L.) L. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
317 Silene sartorii Boiss. & Heldr. Silene sartorii Boiss. & Heldr. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
318 Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawl. ex Spreng. Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawl. ex Spreng. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
319 Teucrium montanum L. subsp. helianthemoides (Adamović) Baden. Teucrium montanum L. subsp. helianthemoides (Adamović) Baden. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
320 Tulipa goulimyi Sealy & Turrill. Tulipa goulimyi Sealy & Turrill. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
321 Tulipa undilatifolia Boiss. Tulipa undilatifolia Boiss. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
322 Verbena supina L. Verbena supina L. Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
323 Veronica oetaea Gustavsson Veronica oetaea Gustavsson Ερωτόκριτος Καλογερόπουλος
324 Crocus fleischeri J. Gay Crocus fleischeri J. Gay Ευαγγελία Σκούρτη
325 Crocus biflorus Mill. subsp. nubigena (Herb.) B. Mathew Crocus biflorus Mill. subsp. nubigena (Herb.) B. Mathew Ευαγγελία Σκούρτη
326 Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. Ευαγγελία Σκούρτη
327 Crocus goulimyi Turrill Crocus goulimyi Turrill Ευαγγελία Σκούρτη
328 Crocus hadriaticus Herb. Crocus hadriaticus Herb. Ευαγγελία Σκούρτη
329 Crocus nivalis Bory & Chaub. Crocus nivalis Bory & Chaub. Ευαγγελία Σκούρτη
330 Crocus oreocreticus B.L. Burtt Crocus oreocreticus B.L. Burtt Ευαγγελία Σκούρτη
331 Crocus veluchensis Herb. Crocus veluchensis Herb. Ευαγγελία Σκούρτη
332 Anchusa undulata L. subsp. sartorii (Guşul) Selvi & Bigazzi. Anchusa undulata L. subsp. sartorii (Guşul) Selvi & Bigazzi. Ιωάννης Θ. Γαβαλάς
333 Anchusa undulata L. subsp. sartorii (Guşul) Selvi & Bigazzi. Anchusa undulata L. subsp. sartorii (Guşul) Selvi & Bigazzi. Ιωάννης Θ. Γαβαλάς
334 Anchusa undulata L. subsp. sartorii (Guşul) Selvi & Bigazzi. Anchusa undulata L. subsp. sartorii (Guşul) Selvi & Bigazzi. Ιωάννης Θ. Γαβαλάς
335 Anchusa undulata L. subsp. sartorii (Guşul) Selvi & Bigazzi. Anchusa undulata L. subsp. sartorii (Guşul) Selvi & Bigazzi. Ιωάννης Θ. Γαβαλάς
336 Aristolochia cretica Lam. Aristolochia cretica Lam. Ιωάννης Μπαζός
337 Arum dioscoridis Sm. Arum dioscoridis Sm. Ιωάννης Μπαζός
338 Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. Ιωάννης Μπαζός
339 Campanula carpatha Halácsy Campanula carpatha Halácsy Ιωάννης Μπαζός
340 Campanula lyrata Lam. Campanula lyrata Lam. Ιωάννης Μπαζός
341 Castanea sativa Mill. Castanea sativa Mill. Ιωάννης Μπαζός
342 Centaurea aegialophila Wagenitz Centaurea aegialophila Wagenitz Ιωάννης Μπαζός
343 Crithmum maritimum L. Crithmum maritimum L. Ιωάννης Μπαζός
344 Cyclamen hederifolium Sol. ex Aiton Cyclamen hederifolium Sol. ex Aiton Ιωάννης Μπαζός
345 Cymbalaria microcalyx (Boiss.) Wettst. subsp. dodekanese Greuter Cymbalaria microcalyx (Boiss.) Wettst. subsp. dodekanese Greuter Ιωάννης Μπαζός
346 Leontice leontopetalum L. Leontice leontopetalum L. Ιωάννης Μπαζός
347 Limodorum abortivum (L.) Sw. Limodorum abortivum (L.) Sw. Ιωάννης Μπαζός
348 Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y. P. Guo Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y. P. Guo Ιωάννης Μπαζός
349 Paeonia clusii Stern Paeonia clusii Stern Ιωάννης Μπαζός
350 Rhododendron luteum Sweet Rhododendron luteum Sweet Ιωάννης Μπαζός
351 Stachys palustris L. Stachys palustris L. Ιωάννης Μπαζός
352 Tetraena alba (L. F.) Beier & Thulin Tetraena alba (L. F.) Beier & Thulin Ιωάννης Μπαζός
353 Ajuga piskoi Degen & Bald. Ajuga piskoi Degen & Bald. Κατερίνα Γούλα
354 Αλπικό λιβάδι με (Alpine meadow with ) Lilium albanicum Αλπικό λιβάδι με (Alpine meadow with ) Lilium albanicum Κατερίνα Γούλα
355 Alyssum lesbiacum (P. Candargy) Rech. f. Alyssum lesbiacum (P. Candargy) Rech. f. Κατερίνα Γούλα
356 Arenaria leucadia Phitos & Strid. Arenaria leucadia Phitos & Strid. Κατερίνα Γούλα
357 Centaurea chrysocephala Phitos & T. Georgiadis. Centaurea chrysocephala Phitos & T. Georgiadis. Κατερίνα Γούλα
358 Convolvulus boissieri Steud. subsp. parnassicus (Boiss. & Orph.) Kuzmanov. Convolvulus boissieri Steud. subsp. parnassicus (Boiss. & Orph.) Kuzmanov. Κατερίνα Γούλα
359 Crocus biflorus Mill. subsp. nubigena (Herb.) B. Mathew. Crocus biflorus Mill. subsp. nubigena (Herb.) B. Mathew. Κατερίνα Γούλα
360 Crocus cvijikii Košanin. Crocus cvijikii Košanin. Κατερίνα Γούλα
361 Crocus robertianus C.D. Brickell. Crocus robertianus C.D. Brickell. Κατερίνα Γούλα
362 Cyclamen persicum Mill. Cyclamen persicum Mill. Κατερίνα Γούλα
363 Dianthus haematocalyx Boiss. & Heldr. subsp. ventricosus Maire & Petitm. Dianthus haematocalyx Boiss. & Heldr. subsp. ventricosus Maire & Petitm. Κατερίνα Γούλα
364 Epipogium aphyllum Sw. Epipogium aphyllum Sw. Κατερίνα Γούλα
365 Χωράφι με (Field with) Tulipa agenensis Χωράφι με (Field with) Tulipa agenensis Κατερίνα Γούλα
366 Fritillaria drenovskii Degen & Stoj. Fritillaria drenovskii Degen & Stoj. Κατερίνα Γούλα
367 Fritillaria obliqua Ker-Grawl. Fritillaria obliqua Ker-Grawl. Κατερίνα Γούλα
368 Fritillaria thessala (Boiss.) Kamari subsp. ionica (Halácsy) Kamari. Fritillaria thessala (Boiss.) Kamari subsp. ionica (Halácsy) Kamari. Κατερίνα Γούλα
369 Gentiana cruciata L. Gentiana cruciata L. Κατερίνα Γούλα
370 Himantoglossum comperianum (Steven) P. Delforge. Himantoglossum comperianum (Steven) P. Delforge. Κατερίνα Γούλα
371 Iris orientalis Mill. Iris orientalis Mill. Κατερίνα Γούλα
372 Jankea heldreichii (Boiss.) Boiss. Jankea heldreichii (Boiss.) Boiss. Κατερίνα Γούλα
373 Lilium albanicum Griseb. Lilium albanicum Griseb. Κατερίνα Γούλα
374 Lilium martagon L. Lilium martagon L. Κατερίνα Γούλα
375 Narcissus poeticus L. Narcissus poeticus L. Κατερίνα Γούλα
376 Narthecium scardicum Košanin. Narthecium scardicum Košanin. Κατερίνα Γούλα
377 Omphalodes luciliae Boiss. Omphalodes luciliae Boiss. Κατερίνα Γούλα
378 Onobrychis aliacmonia Rech. f. Onobrychis aliacmonia Rech. f. Κατερίνα Γούλα
379 Ophrys insectifera L. Ophrys insectifera L. Κατερίνα Γούλα
380 Pedicularis olympica Boiss. Pedicularis olympica Boiss. Κατερίνα Γούλα
381 Potentilla speciosa Willd. Potentilla speciosa Willd. Κατερίνα Γούλα
382 Ramonda nathaliae Pančić & Petrović. Ramonda nathaliae Pančić & Petrović. Κατερίνα Γούλα
383 Ranunculus cacuminis Strid & Papan. Ranunculus cacuminis Strid & Papan. Κατερίνα Γούλα
384 Rhododendron luteum Sweet. Rhododendron luteum Sweet. Κατερίνα Γούλα
385 Saxifraga paniculata Mill. Saxifraga paniculata Mill. Κατερίνα Γούλα
386 Viscaria asterias (Griseb.) Frajman. Viscaria asterias (Griseb.) Frajman. Κατερίνα Γούλα
387 Thymus hartvigii R. Morales subsp. hartvigii . Thymus hartvigii R. Morales subsp. hartvigii . Κατερίνα Γούλα
388 Tulipa orphanidea Boiss. ex Heldr. Tulipa orphanidea Boiss. ex Heldr. Κατερίνα Γούλα
389 Tulipa undulatifolia Boiss. Tulipa undulatifolia Boiss. Κατερίνα Γούλα
390 Viola delphinantha Boiss. Viola delphinantha Boiss. Κατερίνα Γούλα
391 Viola doerfleri Degen. Viola doerfleri Degen. Κατερίνα Γούλα
392 Centaurea lancifolia Spreng. Centaurea lancifolia Spreng. Κατερίνα Κουτσοβούλου
393 Centaurea baldaccii Bald. Centaurea baldaccii Bald. Κατερίνα Κουτσοβούλου
394 Myosotis solange Greuter & Zaffran Myosotis solange Greuter & Zaffran Κατερίνα Κουτσοβούλου
395 Nepeta sphaciotica P.H. Davis Nepeta sphaciotica P.H. Davis Κατερίνα Κουτσοβούλου
396 Ranunculus radinotrichus Greuter & Strid Ranunculus radinotrichus Greuter & Strid Κατερίνα Κουτσοβούλου
397 Campanula spatulata Sm. subsp. filicaulis (Halácsy) Phitos Campanula spatulata Sm. subsp. filicaulis (Halácsy) Phitos Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του MAIX
398 Colchicum macrophyllum B.L. Burtt Colchicum macrophyllum B.L. Burtt Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του MAIX
399 Crepis sibthorpiana Boiss. & Heldr. Crepis sibthorpiana Boiss. & Heldr. Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του MAIX
400 Ebenus cretica L. Ebenus cretica L. Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του MAIX
401 Horstrissea dolinicola Greuter, P. Gerstberger & B. Egli Horstrissea dolinicola Greuter, P. Gerstberger & B. Egli Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του MAIX
402 Limonium cornarianum Kypriot. & R. Artelari Limonium cornarianum Kypriot. & R. Artelari Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του MAIX
403 Lutzia cretica (L.) Greuter & Burdet Lutzia cretica (L.) Greuter & Burdet Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του MAIX
404 Medicago arborea L. subsp. strasseri (Greuter, Matthäs & Risse) Sobr.-Vest. & Ceresuela Medicago arborea L. subsp. strasseri (Greuter, Matthäs & Risse) Sobr.-Vest. & Ceresuela Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του MAIX
405 Silene integripetala Bory & Chaub. subsp. greuteri (Phitos) Akeroyd Silene integripetala Bory & Chaub. subsp. greuteri (Phitos) Akeroyd Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του MAIX
406 Solenopsis minuta (L.) C. Presl subsp. annua Greuter, Matthäs & Risse Solenopsis minuta (L.) C. Presl subsp. annua Greuter, Matthäs & Risse Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του MAIX
407 Verbascum arcturus L. Verbascum arcturus L. Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του MAIX
408 Viola scorpiuroides Coss. Viola scorpiuroides Coss. Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του MAIX
409 Woodwardia radicans (L.) Sm. Woodwardia radicans (L.) Sm. Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του MAIX
410 Lilium chalcedonicum L. Lilium chalcedonicum L. Σωτήρης Αλεξίου