Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΒΕ 9/2021Α

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΒΕ 9/2021Α

HBS Newsletter issue Nr. 9
2021Α / 2021-06-30

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΒΕ 9/2021Α

 • Το φθινόπωρο του 2021 ξεκινάει η εκπόνηση του Κόκκινου Βιβλίου για τα είδη αγγειοφύτων και μυκήτων της Ελλάδας
 • Φυτό του μήνα: Ιανουάριος - Ιούνιος 2021
 • Το 17ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας και το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας μαζί
 • Χλωρίδα Αγγειοφύτων της Ελλάδας: χλωριδική ποικιλότητα (2013-2021)
 • Νέα δεδομένα για την χλωρίδα της Ελλάδας
 • Ξενικά Φυτά της Ελλάδας: Ένας οδηγός και μια δικτυακή πλατφόρμα (www.alienplants.gr)
 • Σεμινάριο της ΕΒΕ για την παρακολούθηση φυτικών ειδών και τύπων οικοτόπων
 • 3ο Βιογεωγραφικό Σεμινάριο Natura 2000 για τη Μεσογειακή Περιοχή
 • Διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται σήμερα σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας
 • Κέντρα ενδημισμού και θερμά σημεία φυτικής ποικιλότητας στην Ελλάδα
 • Μια νέα έκδοση για την «Χλωρίδα στην Τέχνη και τον Πολιτισμό»
 • Αξιολόγηση του κινδύνου εξαφάνισης της Ελληνικής ενδημικής χλωρίδας
 • Συσχέτιση ταξινομικής, φυλογενετικής και λειτουργικής ποικιλότητας με οικοσυστημικές υπηρεσίες σε οικοσυστήματα με αραιή βλάστηση, βραχώδεις σχηματισμούς και σάρες, στην Ελλάδα

 

Το δελτίο σε αρχείο PDF