Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΒΕ 3/2018A

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΒΕ 3/2018A

HBS Newsletter issue Nr. 3
2018A / 2018-01-01

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΒΕ 3/2018A

 • 2η Συνάντηση της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής για το έργο η «Χλωρίδα της Ελλάδας»
 • Από την 1η στην 2η έκδοση του ιστότοπου «Flora of Greece web» Ιούνιος 2017/Φεβρουάριος 2018
 • Περιγραφή νέων taxa για την επιστήμη
  • Campanula kamariana
  • Silene marschallii subsp. guicciardii
  • Fritillaria phitosia
  • Ornithogalum naxense
  • Verbascum corinthiacum
  • Phelipanche hedypnoidis
  • Genista willingii
 • Φυτό του μήνα: Ιούλιος - Δεκέμβριος 2017
 • 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΒΕ - Απολογισμός
 • Γνωριμία με τα Ελληνικά Βοτανικά Μουσεία - Ερμπάρια
 • Το Βοτανικό Μουσείο - Herbarium του Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών (UPA)
 • Έγκριση του 1ου Ολοκληρωμένου Έργου LIFE για το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα
 • Ζιζάνια ελληνικών πόλεων: ένα πολυλειτουργικό εγχειρίδιο για τα συνανθρωπιστικά φυτά στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον
 • Flora Graeca Sibthorpiana - Προσιτή έκδοση
 • Προσεχείς Εκδηλώσεις - Συνέδρια
 • Άτλας των Ελληνικών Ορχεοειδών
 • 7ο Βαλκανικό Βοτανικό Συνέδριο
 • Γιάννης Παντής (1957-2017)
Το δελτίο σε αρχείο PDF