Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΒΕ 12/2023Α

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΒΕ 12/2023Α

HBS Newsletter issue Nr. 12
2023A / 2023-04-08

Περιεχόμενα τεύχους 12/2023A

 • Σύνταξη Κόκκινων Καταλόγων Απειλούμενων Ειδών Φυτών, Ζώων και Μυκήτων της Ελλάδας (Παναγιώτης Δημόπουλος, Ιωάννης Τσιριπίδης, Ιωάννης Μπαζός, Ελένη Ηλιάδου, Γεωργία Φάσσου)
 • Νέος ευρωπαϊκός νόμος για την αποκατάσταση της φύσης (Ιόλη Χριστοπούλου)
 • Διεθνές Συνέδριο της Ένωσης για τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες (ACES: A Community on Ecosystem Services) Ουάσιγκτον, 12-15 Δεκεμβρίου 2022 (Παναγιώτης Δημόπουλος & Ιωάννης Π. Κόκκορης)
 • Ολοκληρώθηκε η Α’ Φάση του έργου «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών Χλωρίδας Κοινοτικού και Εθνικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» (Κυριάκος Γεωργίου, Νόρα Σκώκου, Παναγιώτης Τρίγκας, Χριστίνη Φουρναράκη, Νίκος Χλύκας)
 • Υλοποίηση του έργου εποπτείας και αξιολόγησης του καθεστώτος διατήρησης των χερσαίων και υγροτοπικών τύπων οικοτόπων κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα (Ιωάννης Τσιριπίδης, Φώτιος Ξυστράκης, Παναγιώτης Δημόπουλος)
 • Το έργο «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000» (Ελπίδα Καραδήμου, Δήμητρα Κεμιτζόγλου)
 • Το δίκτυο BugNet στην Ελλάδα (Φώτιος Ξυστράκης, Γεώργιος Αδαμίδης)
 • Μικροαποθέματα Φυτών στη Βόρεια Πελοπόννησο (Μαρία Πανίτσα, Παναγιώτης Τρίγκας, Ιωάννης Κόκκορης, Κωσταντίνος Κουγιουμουτζής, Μαρία Τσακίρη, Ελένη Κουμούτσου, Γρηγόρης Ιατρού)
 • Ένα ερευνητικό πρόγραμμα και η δημοσίευση (Σοφία Ριζοπούλου)
  Έργα που επιλέχθηκαν να χρηματοδοτηθούν για την μελέτη ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας φυτικών ειδών της Ελλάδας (Ιωάννης Τσιριπίδης)
 • Εθελοντισμός στον Βοτανικό Κήπο του Πανεπιστημίου Πατρών (Άρης Ζωγραφίδης)
 • Διαδικτυακές Συναντήσεις Νέων Βοτανικών – 2ος κύκλος (Κωνσταντίνα Κουτρούμπα)
 • Νέα δεδομένα για τη χλωρίδα της Ελλάδας - Έτος δημοσίευσης 2022 (συνέχεια) και αρχές 2023 (Άρης Ζωγραφίδης)
 • Προσεχή συνέδρια - Upcoming Conferences

English section

 • Compilation of Red Lists of Endangered Species of Plants, Animals and Fungi of Greece (P. Dimopoulos, I. Tsiripidis, I. Bazos, E. Iliadou, G. Fassou)
  New European Nature Restoration Law (Ioli Christopoulou)
 • ACES: A Community on Ecosystem Services International Conference – Washington DC, 12-15 December 2022 (Panayotis Dimopoulos & Ioannis Kokkoris)
 • Phase A of the Project “Monitoring and Assessment of the Conservation Status of Flora Species of Community and National Interest in Greece” has been completed (Kyriacos Georghiou, Nora Skokou, Panayiotis Trigas, Christini Fournaraki, Nikos Chlykas)
 • Implementation of the project for the monitoring and assessment of the conservation status of terrestrial and wetland habitat types of Community and national interest in Greece (Ioannis Tsiripidis, Fotios Xystrakis, Panayiotis Dimopoulos)
 • The project “Actions to protect and promote ecosystems of the Region Notio Aigaio in the areas of the Natura 2000 network” (Elpida Karadimou, Dimitra Kemitzoglou)
 • The Bug-Network in Greece (Fotios Xystrakis, Georgios Adamidis)
 • Development of germination protocols for local endemic plants of Olympus - Scientific coordinators: Theodora Merou and Spyros Tsiftsis
 • Plant Micro-Reserves in Northern Peloponnisos (Maria Panitsa, Panayiotis Trigas, Ioannis Kokkoris, Kostantinos Kougioumoutzis, Maria Tsakiri, Eleni Koumoutsou, Gregoris Iatrou)
 • From Biodiversity to Musketry: Detection of Plant Diversity in Pre-Industrial Peloponnese during the Flora Graeca Expedition (Chrysanthi Chimona, Sophia Papadopoulou, Foteini Kolyva, Maria Mina and Sophia Rhizopoulou)
 • Projects selected to be financed for the study of endemic, threatened and of national importance plant species of Greece (Ioannis Tsiripidis)
 • Volunteering at the Botanical Garden of the University of Patras (Aris Zografidis & Alexian Cheminal)
 • Virtual Meetings of Young Botanists – 2nd Round (Konstantina Koutroumpa)
 • New data on the Flora of Greece [2022 (continued) to early 2023] (Aris Zografidis)
   
Το δελτίο σε αρχείο PDF