Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κατερίνα Κουτσοβούλου

Alyssum fragillimum (Bald.) Rech. f.

Το Alyssum fragillimum είναι μια νανώδης πολυετής πόα που σχηματίζει τάπητες. Οι βλαστοί είναι λεπτοί, κατακείμενοι με μήκος έως 5 cm, ιδιαιτέρως διακλαδιζόμενοι που ριζοβολούν. Είναι στενότοπο ελληνικό ενδημικό είδος και απαντά μόνο στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στον ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων, σε υψόμετρα από 1500 m και πάνω. Αν και είναι τοπικό ενδημικό, έχει ευρεία εξάπλωση στα Λευκά Όρη και είναι γνωστό ότι απαντά τουλάχιστον σε 15 τοποθεσίες, ενώ σε μερικές περιπτώσεις δεν υπάρχουν διακριτοί υποπληθυσμοί αλλά σχηματίζεται μια συνεχής κατανομή.

Campanula merxmuelleri Phitos

Η Campanula merxmuelleri είναι ένα διετές ή πολυετές (μονοκαρπικό) είδος με πολυάριθμους απλούς βλαστούς, φυλλωμένους και ανθοφόρους. Είναι στενότοπο ελληνικό ενδημικό είδος και απαντά στην Σκύρο και τα Ψαρά, σε σχισμές ασβεστολιθικών βράχων αλλά και σε παλιά τοιχία (πχ. κάστρων, ναών) σε υψόμετρο από 30 έως 450 m. Ο μεγαλύτερος υποπληθυσμός του είδους απαντά στο όρος Κόχυλας της Σκύρου. Κύριες πιέσεις για το είδος είναι η έντονη βόσκηση και η υπερσυλλογή. Ανθίζει από Απρίλιο έως Μάιο.

Campanula cymbalaria Sm.

Πολυετές ποώδες φυτό με διακλαδισμένο βλαστό και ύψος 10-60 cm. Άνθη με ιώδες χρώμα, ταξιανθία σε όλο σχεδόν το μήκος του βλαστού. Το είδος απαντά σε σκιώδεις θέσεις, σε βραχώδες ενδιαίτημα, μόνο σε περιοχές που είμαι προστατευμένες από τη βόσκηση. Η εξάπλωση του είδους περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Λιβύη. Στην Ελλάδα απαντά μόνο στη Χίο, στο όρος Πελινναίο.

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. subsp. glutinosa

Χαρακτηριστικό φυλλοβόλο, υγρόφιλο δένδρο με ύψος 20-30 m, με τις κοινές ονομασίες σκλήθρο και κλήθρα η κολλώδης. Η άνθιση λαμβάνει χώρα Φεβρουάριο-Μάρτιο και η ωρίμανση των σπερμάτων τον Οκτώβριο. Αναπτύσσεται σε βαθιά και υγρά, αργιλοαμμώδη εδάφη, συχνά σχεδόν μέσα στο νερό, σε ρέματα ή ποταμούς, συνήθως στην παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης, σε υψόμετρα 0-1500 m. Είναι φωτόφιλο είδος, αναπτύσσεται γρήγορα σε νεαρή ηλικία, στερεώνει πολύ αποτελεσματικά τις όχθες και είναι πολύ ανθεκτικό στις κλαδεύσεις και τις πλημμύρες. Απαντά κυρίως στη Β. και Κ.

Helichrysum heldreichii Boiss.

Το Helichrysum heldreichii είναι ένα τοπικό ενδημικό είδος της Κρήτης και απαντά μόνο σε σε κάθετα ασβεστολιθικά βράχια σε δύο φαράγγια του Ν. Χανίων, στο φαράγγι της Σαμαριάς και στο φαράγγι της Αράδαινας. Ο πληθυσμός του είδος αριθμεί συνολικά λιγότερα από 2.000 άτομα. Ανθίζει από τον Μάιο έως τον Ιούνιο.