Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΒΕ 7/2020A

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΒΕ 7/2020A

HBS Newsletter issue Nr. 7
2020A / 2020-01-01

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΒΕ 7/2020A

 • Το 8ο Βαλκανικό Βοτανικό Συνέδριο στην Αθήνα το 2021
 • Το έργο η Χλωρίδα της Ελλάδας και η έκδοση του 1ου Τόμου τον Σεπτέμβριο του 2021
 • 2020: 40 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας
 • Σεμινάριο για τα Πρότυπα ποικιλότητας της Χλωρίδας της Ελλάδας - εφαρμογές με την γλώσσα προγραμματισμού R
 • Περιγραφή νέων taxa για την επιστήμη
 • Νέες αναφορές για την Ελληνική Χλωρίδα
 • Φυτό του μήνα: Ιούλιος - Δεκέμβριος 2019
 • Διδακτορικές διατριβές σε εξέλιξη
 • Απολογισμός του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας «Η Φυτική Ποικιλότητα στα Οικοσυστήματα της Ελλάδας»
 • Τιμητικές διακρίσεις
 • Βράβευση κ. Γιάννη Συλλιγνάκη
 • «Δασική Βοτανική - Δέντρα και θάμνοι αυτοφυή στην Ελλάδα»
 • 16η Συνάντηση της OPTIMA
 • Προσεχή Συνέδρια
 • Συναντήσεις Εργασίας για την αναγνώριση-ερμηνεία των τύπων οικοτόπων και τον καθορισμό τιμών αναφοράς για την περιοχή και εύρος εξάπλωσής τους στο πλαίσιο των Βιογεωγραφικών Σεμιναρίων της Μεσογειακής Περιοχής – Μια σύνοψη
 • Το Herbarium του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (TAU)
 • Ταξινομική και λειτουργική ποικιλότητα φυτών στο αρχιπέλαγος της Σαντορίνης
 • Ορεινά οικοσυστήματα και ΑΣΠΗΕ: βιοποικιλότητα και προσεγγίσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος
 • Νησιωτικά οικοσυστήματα και Αιολικά Πάρκα: η περίπτωση των βραχονησίδων του Αιγαίου
 • Iωάννης-Ιάκωβος Λαβράνος (1926-2018), ένας σημαντικός βοτανικός άγνωστος στην Ελλάδα
Το δελτίο σε αρχείο PDF