Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση - πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεκτική Επιτροπή της ΕΒΕ

Submitted by hbsadmin on

Αγαπητά μέλη της Ε.Β.Ε.,

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της Ε.Β.Ε. και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) της 17ης Ιουνίου 2022, οι εκλογές για την ανάδειξη νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και νέας τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας θα διεξαχθούν, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, την 19η Ιουλίου 2022. Όσοι από εσάς επιθυμείτε να είστε υποψήφιοι για το νέο Δ.Σ. και τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή, παρακαλείσθε να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα στην εφορευτική επιτροπή έως την 29Π Ιουνίου 2022. Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας και συμμετοχής στην ψηφοφορία έχουν τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.

Σύμφωνα με αυτά που προβλέπονταί στο Καταστατικό της Ε.Β.Ε. και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο που διασφαλίζει το αδιάβλητο και απόρρητο της διαδικασίας. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας ψηφοφορίας θα σας γίνουν γνωστές με νεότερο ηλεκτρονικό μήνυμα.

Oι δηλώσεις υποβολής υποψηφιοτήτων παρακαλούμε να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις drouzas@bio.auth.gr, Rfassou@upnet.gr και eeliadou@upatras.gr

Αθήνα, 18/6/2022
Η Εφορευτική Επιτροπή

Σημείωση: για την υποβολή υποψηφιότητας παρακαλούμε κατεβάστε το σχετικό αρχείο συμπληρώστε το και στείλτε το στις παραπάνω διευθύνσεις.