Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2η Μεσογειακή Εβδομάδα Διατήρησης Φυτών

Submitted by hbsadmin on

Η 2η Μεσογειακή Εβδομάδα Διατήρησης Φυτών θα πραγματοποιηθεί 12-16 Νοεμβρίου στη Μάλτα και αποτελεί μια ευκαιρία για την ανάπτυξη πλαισίου διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων, την ανταλλαγή επιτυχημένων παραδειγμάτων διατήρησης των φυτών σε τοπικές κοινότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων/δεξιοτήτων.

Αυτή η εκδήλωση στοχεύει στο να γίνει ένα σημείο συνάντησης για τους βοτανικούς, τα ινστιτούτα που εργάζονται στον τομέα της προστασίας των φυτών, μέλη της κοινότητας, καθώς και όσους ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν προγράμματα διατήρησης φυτών σε άλλα έργα διατήρησης ή αειφόρου ανάπτυξης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 15 Μαΐου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εκδήλωσης: 

http://www.medplantsweek.uicnmed.org/public_html/medplantsweek/en/home/