Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προκήρυξη δύο θέσεων από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

Submitted by hbsadmin on

το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) προσκαλεί ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο έργο: ‘Conservation Actions for the Threatened Mediterranean Island Flora: ex situ and in situ joint actions’ ["Δράσεις Διατήρησης Απειλούμενων Φυτικών Ειδών των Νησιών της Μεσογείου: κοινές δράσεις για «εντός τόπου» και «εκτός τόπου» διατήρηση"]

Συγκεκριμένα προκηρύσσεται η πλήρωση δύο (2) θέσεων πλήρους απασχόλησης με σύμβαση διάρκειας έξι (6) μηνών για την απασχόληση δύο (2) Πτυχιούχων Βιολογίας (ή συναφών επιστημών, όπως π.χ., Δασολόγος, Γεωπόνος, Περιβαλλοντολόγος), με καθήκοντα βοηθητικού ερευνητικού προσωπικού για τις παρακάτω δράσεις του έργου: συλλογή - καθαρισμός - αποθήκευση σπερμάτων, προετοιμασία δειγμάτων Ερμπαρίου, εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικές βάσεις, συλλογή πληροφοριών για την οικολογία-βιολογία-εξάπλωση φυτών της Κρήτης, σύνταξη σχετικής μελέτης, επισκέψεις στο πεδίο για επιλογή - οριοθέτηση περιοχών έργων, επικοινωνία/συνεργασία με τοπικούς φορείς, παρακολούθηση (monitoring) των αποτελεσμάτων των δράσεων στο πεδίο, καθώς και συμμετοχή στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων/αναφορών για το έργο, συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Αίτηση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 08/12/2017 και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το αρχείο (PDF)