Πρόσκληση από το Πράσινο Ταμείο για πρόσληψη εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Life με τίτλο έργου “LIFE TERRACESCAPE’’

Submitted by hbsadmin on Δευ, 25/09/2017 - 11:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την πρόσληψη 1 ατόμου για τη θέση Υπεύθυνος Συμμετοχικής Επιστασίας Γης (Land Stewardship Officer) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος LIFE TERRACESCAPE «Employing land stewardship to transform abandoned terraced landscapes into green infrastructures for a better adaptation to climate change (Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 11 Οκτωβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ:

http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/