Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νέα δημοσίευση για την Ελληνική Χλωρίδα

Submitted by hbsadmin on

Μια νέα δημοσίευση για την Ελληνική Χλωρίδα αναρτήθηκε ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του περιοδικού Willdenowia – Annals of the Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem στις 26 Οκτωβρίου 2016 (online publication 26 October 2016 ahead of inclusion in December 2016 issue).

Τίτλος άρθρου: Vascular plants of Greece ‒ an annotated checklist. Supplement

Συγγραφείς: PANAYOTIS DIMOPOULOS, THOMAS RAUS, ERWIN BERGMEIER, THEOPHANIS CONSTANTINIDIS, GREGORIS IATROU, STELLA KOKKINI, ARNE STRID & DIMITRIOS TZANOUDAKIS

Το συγκεκριμένο άρθρο περιλαμβάνει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με α) την ταξινόμηση, β) την ονοματολογία, γ) την εξάπλωση εντός της Ελλάδας και στις επιμέρους φυτογεωγραφικές/χλωριδικές της περιοχές, δ) το συνολικό εύρος εξάπλωσης, ε) τις βιομορφές, στ) τα οικολογικά χαρακτηριστικά των Αγγειοσπέρμων της Ελλάδας, και τέλος ποσοτική ανάλυση των επικαιροποιημένων στοιχείων. Οι χλωριδικές διαφορές ανάμεσα στο βιβλίο "Vascular Plants of Greece:An annotated checklist" (Dimopoulos & al. 2013) και τις υφιστάμενες σχετικές σημαντικές βάσειςδεδομένων και άλλες βιβλιογραφικές πηγές  ("Flora Europaea", "Med-Checklist", " Euro + Med", κ.λπ.) εξηγούνται και αποσαφηνίζονται. Τέλος, παρουσιάζεται μια πρόσθετη ποσότητα συνωνύμων και εσφαλμένων ονομάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην παλαιότερηβιβλιογραφία για την Ελληνική χλωρίδα. Ταξινομικά και χλωριδικά νέα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν μετά τον Οκτώβριο του 2013 δεν έχουν ληφθεί υπόψη στην παρούσα συμβολή.

Καθ. Παναγιώτης Διον. Δημόπουλος
Πρόεδρος Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας