Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προκήρυξη του ΜΔΕ 'Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών, (ΒΑΦ)' στο ΑΠΘ

Submitted by hbsadmin on

Προκηρύχθηκε για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, η εισαγωγή δέκα φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ με τίτλο «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών, (ΒΑΦ)» που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Η διάρκεια του ΠΜΣ είναι 4 διδακτικά εξάμηνα (2 έτη). Πληροφορίες για το ΠΜΣ καθώς και οδηγίες υποβολής αιτήσεων υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://bnp.bio.auth.gr/. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 5 έως 20 Φεβρουαρίου 2015.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα και το κείμενο της ανάρτησης.