17ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας και της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας
θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από 14 έως 17 Οκτωβρίου 20219 με τίτλο:
«HELECOS-10 - Οικολογία και Διατήρηση της Φύσης:
πρόοδος και προκλήσεις σε εποχή κρίσης
»
(HELECOS-10 - Ecology and the Conservation of Nature:
advances and retreats in an age of crisis)

 

Αρχική

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (E.B.E.), για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Αύγουστο του 2022, σκοπεύει να αναλάβει μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες και προγραμματίζει να υλοποιήσει δράσεις σε επίκαιρα θέματα της Επιστήμης των Φυτών, καθώς και σε ζητήματα διατήρησης και διαχείρισης του φυσικού μας περιβάλλοντος, σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες επιστημόνων. Πρόκειται για πρωτοβουλίες και δράσεις που θα στηρίζουν περαιτέρω την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συλλογικότητας. Για την αποτελεσματικότερη υλοποίησή τους θα επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή δημοσιοποίηση μέσα από το διαρκές κάλεσμα για ενεργοποίηση όλων των μελών και ιδιαίτερα των νέων επιστημόνων.

Ο προγραμματισμός των πρωτοβουλιών και δράσεων για τον 1ο χρόνο λειτουργίας του νέου Δ.Σ. της Ε.Β.Ε. σύντομα θα δημοσιοποιηθεί. Οι βασικοί άξονες προγραμματισμού θα αποτελέσουν το πλαίσιο λειτουργίας μας και τον οδικό μας χάρτη με χρονικά ορόσημα και απολογισμό στο τέλος του έτους 2020. Κάθε χρονιά θα ακολουθείται το ίδιο πρότυπο. Σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε όλα τα μέλη και τους φίλους της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας.

Δείτε παρακάτω τον απολογισμό της 3ετούς δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου 2016-2019.

Η Διοίκηση της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας περιμένει τις προτάσεις σας για όλα τα θέματα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν (ή/και να ενδιαφέρουν άλλους) μέσω της διάχυσης της πληροφόρησης για την καλύτερη εμφάνιση και ενημέρωση του δικτυακού τόπου της Ε.Β.Ε., για εκδόσεις και για την ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας την οποία κρίνετε αναγκαία. Σύντομα η ιστοσελίδα μας θα βελτιωθεί αισθητικά και δομικά

 

Πάτρα 25.11.2019

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Β.Ε.

Ο Πρόεδρος

 

Καθηγητής Παναγιώτης Διον. Δημόπουλος

Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών

Εργαστήριο Βοτανικής

Πανεπιστήμιο Πατρών

 

 

Ανακοινώσεις