Skip to main content

Απολογισμός δράσεων του Δ.Σ. της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (Οκτώβριος 2016 – Ιούνιος 2019)

Submitted by hbsadmin on

1. Φεβρουάριος 2017: Επιστημονική συνάντηση του προέδρου της ΕΒΕ στο Βερολίνο με την συντονιστική επιτροπή της έκδοσης «Vascular Plants of Greece – An Annotated Checklist» με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών και προτάσεις για το μέλλον του έργου «Η χλωρίδα της Ελλάδας».

2. Φεβρουάριος 2017: Έναρξη συνεργασίας της ΕΒΕ με το BGBM (Βοτανικός Κήπος και Βοτανικό Μουσείο του Βερολίνου) για την εκπόνηση και έκδοση της «Χλωρίδας της Ελλάδας» με πρώτο βήμα την ανάπτυξη δικτυακής πλατφόρμας βασισμένη στη Βάση Δεδομένων για τα Αγγειώδη Φυτά της Ελλάδας.

3. Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για τα Αγγειόσπερμα Φυτά της Ελλάδας
(Database for the Vascular Plants of Greece (VPG_dbase2017)) χρησιμοποιώντας το ανοικτό λογισμικό (open source software) EDIT (European Distributed Institute of Taxonomy) ως πλατφόρμα για την προώθηση της ταξινομικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανόμενης της αναθεώρησης της ταξινόμησης, καθώς και όλων των καταγραφών των φυτικών taxa στις επιμέρους φυτογεωγραφικές / χλωριδικές περιοχές.

Image

Flora of Greece web (FoG web): Vascular Plants of Greece – An annotated checklist

  • 1η version: Μάιος 2017 (220 φωτογραφίες ειδών και υποειδών)
  • 2η version: Ιούνιος 2018
  • 3η version: Ιούνιος 2019 (έχουν ολοκληρωθεί οι αναθεωρήσεις /επικαιροποίηση δεδομένων στη βάση και μέχρι τέλος Ιουνίου 2019 θα υπάρχει σύνοψη όπως στο παρακάτω link)
  • Απρίλιος 2019: στο FoG web έχουν αναρτηθεί 4.907 φωτογραφίες που αντιπροσωπεύουν 2.381 species and subspecies.

http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/content

4. Δεκέμβριος 2016 - Απρίλιος 2017: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής (Steering Committee) και Επιστημονικής Επιτροπής (Scientific Committee) για το έργο «Η Χλωρίδα της Ελλάδας» / ‘’The Flora of Greece project’’

5. Μάιος 2017: Εκδήλωση εναρκτήριας παρουσίασης του ερευνητικού έργου «Η Χλωρίδα της Ελλάδας» (πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (ΕΒΕ) και την Συντονιστική Επιτροπή για την εκπόνηση του έργου). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017, ώρα 17:00 στο Μουσείο Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οδό Θόλου 5 στην Πλάκα, («Οικία Κλεάνθους» ή «Παλιό Πανεπιστήμιο).

6. Έγκριση του προγράμματος χρηματοδότησης του έργου «Η Χλωρίδα της Ελλάδας» από το Πράσινο Ταμείο με χρονική διάρκεια 6 χρόνια και προϋπολογισμό 240.000 ευρώ (40.000 ευρώ/ έτος) (2017-2023)

7. Δεκέμβριος 2017-: Έναρξη χρηματοδότησης με πόρους από το Πράσινο Ταμείο:

  1. της υποτροφίας δύο (2) υποψηφίων διδακτόρων, μετά από προκήρυξη, σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με το έργο «Η Χλωρίδα της Ελλάδας». Οι διδακτορικές διατριβές εκπονούνται στα Τμήματα Βιολογίας του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πατρών.
  2. της παροχής υποστήριξης στο έργο «Η Χλωρίδα της Ελλάδας» από ένα από μεταδιδακτορικό ερευνητή με έδρα το Εργαστήριο Βοτανικής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

8. Ιανουάριος 2017-Αύγουστος 2019: 6μηνιαία έκδοση ενημερωτικού δελτίου (newsletter) της ΕΒΕ.
Έχουμε μέχρι σήμερα ετοιμάσει και εκδώσει 6 ενημερωτικά δελτία και βρίσκεται σε εξέλιξη το 6ο δελτίο ( http://hbs.gr/el/newsletter )

9. Διοργάνωση και διεξαγωγή μαζί με το ΜΑΙΧ του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Β.Ε. στην Κρήτη (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, 14-17 Σεπτεμβρίου 2017).

10. Διοργάνωση μαζί με το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων ΕΛΓΟ-Δήμητρα του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Β.Ε. που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2019 στην Αθήνα.

11. Συνεχής επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της ΕΒΕ (ανάρτηση ανακοινώσεων, συνεδρίων κλπ).

12. Διατήρηση της στήλης ‘Φυτό του μήνα’ και δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της ΕΒΕ και τα 6μηνιαία newsletter.

13. Οκτώβριος-Νοέμβριος 2016: Συμμετοχή στη διαμόρφωση του "ΟΔΗΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ & ΠΕΔΙΩΝ" μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, της παροχής γραπτών σχολίων, της συμβολής στη δημιουργία ερωτηματολογίου για τους αναρριχητές και της παρουσίας σε συναντήσεις.

14. Συνεχής ενημέρωση με email των μελών και των φίλων της ΕΒΕ για συνέδρια και δράσεις σχετικές με τα αντικείμενα της Επιστήμης των Φυτών.

15. Εγγραφή 26 νέων μελών και 10 νέων φίλων της ΕΒΕ.

16. Αλλαγή καταστατικού

  • Σεπτέμβριος 2017 (στη διάρκεια του 15ου Συνεδρίου της ΕΒΕ): Ανάληψη πρωτοβουλίας για αλλαγές στο Καταστατικό της ΕΒΕ 23 χρόνια μετά την πρώτη τροποποίησή του το 1994
  • Συγκρότηση επιτροπής από τα Πανεπιστήμια της χώρας για προτάσεις αλλαγής καταστατικού (Σεπτέμβριος 2017)
  • Απρίλιος 2019: Έγκριση του Καταστατικού από το Ειρηνοδικείο Αθηνών

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Απολογισμό δράσεων του Δ.Σ. της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (Οκτώβριος 2016 – Ιούνιος 2019) εδώ.