Πρωτόκολλο συνεργασίας ΦΔ Πάρκου Τρίτση - ΕΒΕ

Submitted by hbsadmin on Thu, 23/02/2017 - 10:10

Στις 21/2/2017 υπογράφηκε το Πρωτόκολλο συνεργασίας του Φoρέα Διαχείρισης Mητρoπoλιτικoύ Πάρκoυ Περιβαλλovτικώv και Eκπαιδευτικώv Δραατηριoτήτωv και Avάπτυξης Koιvωvικής Οικovoμίας "Avτώvης Tρίτσης" και της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας.

Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ: