Στόχοι

Σκοπός της Ε.Β.Ε. (σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας) είναι:

  • η προαγωγή όλων των τομέων της βοτανικής επιστήμης
  • η προώθηση της βοτανικής έρευνας στην Ελλάδα
  • η προστασία του φυτικού πλούτου της Ελλάδας
  • η προβολή των επιτευγμάτων της ελληνικής βοτανικής έρευνας