12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο, 29 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2011

12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

Ρέθυμνο
29 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2011

 

Λήψεις

Βιβλίο περιλήψεων 12ου συνεδρίου
Συμπλήρωμα

 

Φωτογραφίες Συνεδρίου