15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Χανιά, 14-17 Σεπτεμβρίου 2017

15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

Η Ευρωπαϊκή και η Εθνική Στρατηγική για τη Διατήρηση της Φυτικής Ποικιλότητας στην Ελλάδα
Χανιά
14-17 Σεπτεμβρίου 2017

 

 Χορηγοί

     
     
   

 

Βιβλίο περιλήψεων 15ου συνεδρίου

 

Φωτογραφίες Συνεδρίου  

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
15EBEPhoto
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28