Εκδηλώσεις

Παρουσίαση του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΓΓΕΙΟΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ

 

Παρουσίαση του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΓΓΕΙΟΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ, στα πλαίσια του 13ου Συνεδρίου της ΕΒΕ, στις 3 Οκτωβρίου 2013, στη Θεσσαλονίκη.

 

Τιμητική διάκριση Ιδρυτικών Μελών της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

Τιμητική διάκριση Ιδρυτικών Μελών της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας για τα 31 χρόνια από την ίδρυσή της, με σύντομες αναφορές στη ζωή και το έργο τους, στα πλαίσια του 12ου Συνεδρίου της ΕΒΕ, στις 29 Σεπτεμβρίου 2011, στο Ρέθυμνο.
 

†Καθηγητής Κωνσταντίνος Μητράκος - παρουσίαση Κ. Θάνος

†Καθηγητής Κωνσταντίνος Αναγνωστίδης - παρουσίαση Α. Οικονόμου-Αμίλλη

Ομότιμος Καθηγητής Δημήτριος Φοίτος - παρουσίαση Σ. Κοκκίνη

Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Τσέκος - παρουσίαση Ε. Ελευθερίου

Παρουσίαση του ΒΙΒΛΙΟY ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παρουσίαση του ΒΙΒΛΙΟY ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, την 1 Μαρτίου 2010.

Κατεβάστε την πρόσκληση σε ηλεκτρονική μορφή: