Αρχική

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (E.B.E.), με τη συνδρομή και την ενεργοποίηση όλων των μελών - και ιδιαίτερα των νέων επιστημόνων - ευελπιστεί να υλοποιήσει μια σειρά από δράσεις σε καίρια και επίκαιρα θέματα της Βοτανικής Επιστήμης καθώς και σε ζητήματα διατήρησης και διαχείρισης του φυσικού μας περιβάλλοντος, σε συνεργασία φυσικά με άλλες ειδικότητες επιστημόνων.

Βασικοί άξονες της λειτουργίας μας είναι η εξωστρέφεια και η συλλογικότητα, δηλαδή η καλύτερη οργάνωση, δραστηριοποίηση και εκπροσώπηση της Επιστήμης των Φυτών και των λειτουργών της, με τη μέγιστη δυνατή συναδελφικότητα, συλλογικότητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Η Διοίκηση της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας περιμένει τις προτάσεις σας για όλα τα θέματα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν (ή/και να ενδιαφέρουν άλλους) μέσω της διάχυσης της πληροφόρησης, για την καλύτερη εμφάνιση και ενημέρωση του δικτυακού τόπου της Ε.Β.Ε., για εκδόσεις και για την ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας κρίνετε αναγκαία.

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Β.Ε.

Ο Πρόεδρος

 

Καθηγητής Κώστας Α. Θάνος