Ιούλιος 2015

Centranthus sieberi Heldr.

 

 

Ο Centranthus sieberi είναι τοπικό ενδημικό είδος των μεγάλων υψομέτρων του ορεινού όγκου των Λευκών Ορέων στη Δ. Κρήτη και αποτελεί εξέχον στοιχείο της στενοενδημικής χλωρίδας που δίνει χρώμα στις δεκάδες γυμνές και άγριες κορυφές της Μαδάρας (όπως αποκαλούν οι Κρητικοί τα Λευκά Όρη). Αναπτύσσεται σε πετρώδες έδαφος, σε σάρες, σε σχισμές και στη βάση βράχων, σε υψόμετρο από 1800 έως 2300 m. Ανθίζει τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Χαρακτηρίζεται ως Τρωτό (VU) στην πιο πρόσφατη (2009) έκδοση του Βιβλίου Ερυθρών Δεδομένων (Red Data Book) των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, με τον συνολικό πληθυσμό του είδους να εκτιμάται πως αριθμεί λίγες χιλιάδες άτομα. Η μεγαλύτερη πίεση που αντιμετωπίζει το είδος είναι η βόσκηση των ανθοφόρων στελεχών από τα αιγοπρόβατα που διαβιούν ελεύθερα κατά τους θερινούς μήνες στα Λευκά Όρη.

Α. Καλτσής