Προκήρυξη του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής προκηρύσσει μία θέση τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Μπορείτε να κατεβάσετε τη Δημοσίευση Περίληψης Προκήρυξης εδώ.