Προκήρυξη τριών (3) θέσεων μελών ΔΕΠ

Κατηγορία: Θέσεις εργασίας

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Πατρών έχουν προκηρύξει τρεις (3) συνολικά θέσεις μελών ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο το οποίο αφορά την επιστήμη της Βιολογίας Φυτών εν γένει. Παρατίθενται παρακάτω τόσο το γνωστικό αντικείμενο των θέσεων καιι το αντίστοιχο ΦΕΚ, όσο και ο υπερσύνδεσμος στον ιστότοπο ΑΠΕΛΛΑ: