Προκήρυξη τριών (3) θέσεων μελών ΔΕΠ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Πατρών έχουν προκηρύξει τρεις (3) συνολικά θέσεις μελών ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο το οποίο αφορά την επιστήμη της Βιολογίας Φυτών εν γένει. Παρατίθενται παρακάτω τόσο το γνωστικό αντικείμενο των θέσεων καιι το αντίστοιχο ΦΕΚ, όσο και ο υπερσύνδεσμος στον ιστότοπο ΑΠΕΛΛΑ:

  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής, Κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Δομή και Λειτουργία Κοινοτήτων Υδατικών Οικοσυστημάτων" ΦΕΚ 98/3.2.2020 (τ.Γ) - link

  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Βιολογίας, Κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βιολογία Φυτών" ΦΕΚ 165/17.2.2020 (τ.Γ) -  link

  • Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών, Κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Λειτουργική Βιολογία Φυτών" ΦΕΚ 129/7.2.2020 (τ.Γ) - link