Τρείς θέσεις εργασίας διαθέσιμες από τις αρχές του 2020

Κατηγορία: Θέσεις εργασίας

Το εργαστήριο Βιογεωγραφίας και Οικολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει τρείς (3) θέσεις εργασίας στο πλαίσιο διάφορων έργων, οι οποίες είναι διαθέσιμες από τις αρχές του 2020. Η μια εξ αυτών παρέχει την δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.