Τρείς θέσεις εργασίας διαθέσιμες από τις αρχές του 2020

Το εργαστήριο Βιογεωγραφίας και Οικολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει τρείς (3) θέσεις εργασίας στο πλαίσιο διάφορων έργων, οι οποίες είναι διαθέσιμες από τις αρχές του 2020. Η μια εξ αυτών παρέχει την δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.