Θέση μερικής απασχόλησης

Προκηρύχθηκε μια θέση μερικής απασχόλησης σε επίπεδο μεταδιδακτορικού ερευνητή (Post-doc) για 3 χρόνια στην Ακαδημία Επιστημών της Αυστρίας (Austrian Academy of Sciences) και αφορά την ενασχόληση με το πρόγραμμα GLORIA. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην προκήρυξη.