Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων μελών ΔΕΠ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Πατρών έχουν προκηρύξει τρεις (3) συνολικά θέσεις μελών ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο το οποίο αφορά την επιστήμη της Βιολογίας Φυτών εν γένει. Παρατίθενται παρακάτω τόσο το γνωστικό αντικείμενο των θέσεων καιι το αντίστοιχο ΦΕΚ, όσο και ο υπερσύνδεσμος στον ιστότοπο ΑΠΕΛΛΑ:

  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής, Κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Δομή και Λειτουργία Κοινοτήτων Υδατικών Οικοσυστημάτων" ΦΕΚ 98/3.2.2020 (τ.Γ) - link

  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Βιολογίας, Κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βιολογία Φυτών" ΦΕΚ 165/17.2.2020 (τ.Γ) -  link

  • Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών, Κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Λειτουργική Βιολογία Φυτών" ΦΕΚ 129/7.2.2020 (τ.Γ) - link

 

Τρείς θέσεις εργασίας διαθέσιμες από τις αρχές του 2020

Το εργαστήριο Βιογεωγραφίας και Οικολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει τρείς (3) θέσεις εργασίας στο πλαίσιο διάφορων έργων, οι οποίες είναι διαθέσιμες από τις αρχές του 2020. Η μια εξ αυτών παρέχει την δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέση μερικής απασχόλησης

Προκηρύχθηκε μια θέση μερικής απασχόλησης σε επίπεδο μεταδιδακτορικού ερευνητή (Post-doc) για 3 χρόνια στην Ακαδημία Επιστημών της Αυστρίας (Austrian Academy of Sciences) και αφορά την ενασχόληση με το πρόγραμμα GLORIA. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην προκήρυξη.

PhD στα KEW

Ευκαιρία για έναν πτυχιούχο για τη διεξαγωγή έρευνας στη βιολογίας των σπερμάτων και τη γενετικής ποικιλότητα σε είδη του γένους Musa spp. (μπανάνες), για τέσσερα χρόνια, οδηγώντας σε ένα διδακτορικό. Η βάση θα είναι στη Millennium Seed Bank, στο Wakehurst Place στο West Sussex, καθώς και στο International Banana Transit Center, (με έδρα το KU Leuven, Βέλγιο).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://careers.kew.org/vacancy/phd-student-banana-seed-biology-project-with-ku-leuven-279360.html

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη σε θέματα βιοποικιλότητας της Προστατευόμενης Περιοχής όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού

Ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» για το έτος 2016, προβαίνει σε πρόσκληση για υποβολή Προσφοράς για την «Παροχή Υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη σε θέματα βιοποικιλότητας της Προστατευόμενης Περιοχής όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού» που αποσκοπεί στην υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 1η Ιουλίου 2016

Περισσοτερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Πρόσληψη Εμπειρογνωμόνων Στο Πλαίσιο Υλοποίησης Του Προγράμματος Life Capacity Building

Το Πράσινο Ταμείο προτίθεται να προσλάβει 5 εξωτερικούς συνεργάτες - ειδικούς εμπειρογνώμονες για θέματα προστασίας περιβάλλοντος, επικοινωνίας και πληροφορικής, με σύμβαση έργου διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη της διάρκειας του Προγράμματος LIFE14/CAP/GR/000003-GR LTF για την στελέχωση της ομάδας κρούσης (Task Force) για το Πρόγραμμα Life που θα δημιουργηθεί στο Πράσινο Ταμείο, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ειδικότερα:

1 Εμπειρογνώμονα με ειδίκευση σε ζητήματα προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας [Nature and Biodiversity Expert]

1 Εμπειρογνώμονα με ειδίκευση σε ζητήματα περιβάλλοντος (βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, διαχείριση αποβλήτων, προστασία ατμόσφαιρας, προστασία εδάφους, προστασία και διαχείριση υδάτων) [Environment Expert]

1 Eμπειρογνώμονα με ειδίκευση σε θέματα κλιματικής αλλαγής [Climate Change Expert]

1 Εξωτερικό συνεργάτη με ειδίκευση σε ζητήματα διαχείρισης δεδομένων περιβαλλοντικών γεωγραφικών/GIS [Data Management Expert]

1 Εξωτερικό συνεργάτη με ειδίκευση σε ζητήματα επικοινωνίας και ενημέρωσης σε σχέση με το περιβάλλον [Environment Communication Expert]

Θέση εργασίας από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

H περιβαλλοντική οργάνωση Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά συνεργάτη για τη θέση του Συντονιστή Προγράμματος για την Ενίσχυση του Οικοτουρισμού στην Πρέσπα.

Έδρα: Γραφεία Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών στο Λαιμό Πρεσπών

Προθεσμία υποβολής βιογραφικού: 18/2/2016

Περισσοτερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών.

Θέση εργασίας στα πλαίσια του προγράμματος NASSTEC

Job vacancy for an Experienced Researcher (post-doc level) in the NASSTEC consortium focusing in native seed science and technology transfer to the native seed producers. This is a strategic and well paid position in the network albeit lasting for a short period, targeted at researchers that have recently been awarded a PhD in native seed science. The person will be based in Scotland in one of the UK native seed producers.

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/34032437

http://www.nasstec.eu/position_2015/position_Scotia-Seeds_ago2015.html

Προκήρυξη του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής προκηρύσσει μία θέση τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Μπορείτε να κατεβάσετε τη Δημοσίευση Περίληψης Προκήρυξης εδώ.

Νέες θέσεις εργασίας στα Kew

Twenty nine positions in the Science Directorate at the Royal Botanic Gardens, Kew are now open for applications. Positions include

  • Ten early career research fellowships
  • Research leader posts in the fields of taxonomy, systematics, evolution, nomenclature, eTaxonomy, collections, conservation, natural capital and plant health
  • Informatics positions
  • Technical, curatorial, policy and support roles

See https://careers.kew.org/home.html for more details. The deadline for applications is 15 February 2015.