14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Πάτρα, 8-11 Οκτωβρίου 2015

14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

‘Η επιστήμη των Φυτών θεμέλιο για τη Διατήρηση της Φύσης’
Πάτρα
8-11 Οκτωβρίου 2015

 

 Χορηγοί

 

Λήψεις 

Βιβλίο περιλήψεων 14ου συνεδρίου

Απολογιστικό Σημείωμα

 

Φωτογραφίες Συνεδρίου