13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 3-6 Οκτωβρίου 2013

13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

‘Το πράσινο της ελπίδας: Η βοτανική σήμερα, θεωρία και πράξη’
Θεσσαλονίκη
3-6 Οκτωβρίου 2013

 

Λήψεις

Βιβλίο περιλήψεων 13ου συνεδρίου