11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 8-11 Οκτωβρίου 2009

11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

Αθήνα
8-11 Οκτωβρίου 2009 

 

Λήψεις 

Βιβλίο περιλήψεων 11ου συνεδρίου 

 

Φωτογραφίες Συνεδρίου