8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Πάτρα, 5-8 Οκτωβρίου 2000

8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

Πάτρα
5-8 Οκτωβρίου 2000

 

Λήψεις

Πρακτικά 8ου συνεδρίου