Αρχική Σελίδα

Αγαπητοί φίλοι και μέλη της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας,

Η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία οργανώνει το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριό της, από τις 10 έως και 13 Οκτωβρίου 2019, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων-ΕΛΓΟ «Δήμητρα», Άλσος Συγγρού, Ιλίσια, Αθήνα. Ο τίτλος του 16ου Συνεδρίου ΕΒΕ είναι «Η Φυτική Ποικιλότητα στα Οικοσυστήματα της Ελλάδας», με θεματολογία που περιλαμβάνει όλα τα πεδία της επιστήμης της Βιολογίας Φυτών. Μια ειδική συνεδρία θα αφορά στις ανακοινώσεις των μελών της Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.

Πληροφορίες σχετικά με το 16o Συνέδριο ΕΒΕ θα αναρτώνται τακτικά στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας.

Επιθυμία μας είναι η πραγματοποίηση ενός Συνεδρίου όπου η φιλοξενία, η αμεσότητα και η επικοινωνία θα κυριαρχούν, δημιουργώντας κλίμα αισιοδοξίας και προοπτικής στους νέους που ασχολούνται με τη Βοτανική.

 

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

Η Πρόεδρος της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής

Ευαγγελία Ν. Δασκαλάκου, Ερευνήτρια

Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ”